Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier) 

 • Diverse locaties: vellen van acht bomen (05-04-2022, zaaknr. 2022091293, datum aanvraag: 08-04-2022);
 • Nabij de kruising met de Spiering en de Blauwband (E4089 en E4082): realiseren van brug G in Park Triangel (07-04-2022, zaaknr. 2022092509, datum aanvraag: 12-04-2022);
 • Nabij Lindelaantje Gouwebos Goudsehout: tijdelijk bouwen van sanitaire voorziening in recreatiegebied (31-03-2022, zaaknr. 2022086559, datum aanvraag: 08-04-2022);
 • 't Weegje: tijdelijk bouwen van sanitaire voorziening in recreatiegebied (31-03-2022, zaaknr. 2022086743, datum aanvraag: 08-04-2022);
 • Jan Dorrekenskade-West 9: plaatsen van dakkapel (04-04-2022, zaaknr. 2022090080, datum aanvraag: 08-04-2022);
 • Kromme Esse 4C: verbouwen bedrijfsgebouw tot woning (05-04-2022, zaaknr. 2022090946, datum aanvraag: 08-04-2022);
 • Peuleyen achter nr:78 te Waddinxveen: wijzigen van bestemming snippergroen (05-04-2022, zaaknr. 2022091018, datum aanvraag: 08-04-2022). 

Bezwaar is nog niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier) 

 • Polderlaan 119-153 (oneven) en Honingbij 1-31, 31A, 33-41 en 41A (oneven): bouwen van 41 woningen (Park Triangel) (08-04-2022, zaaknr. 2021328238, datum besluit: 12-04-2022);
 • Louis Couperusstraat 25: plaatsen van schuurtje met overkapping (06-04-2022, zaaknr. 2021361159, datum besluit: 08-04-2022);
 • Schielandweg 23: plaatsen van tuinhuis (06-04-2022, zaaknr. 2022008549, datum besluit: 08-04-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn 

 • Coenecoop 59: uitbreiding van tussenvloer aan achtergevel van bestaand gebouw (06-04-2022, zaaknr. 2022017105, datum besluit: 08-04-2022);
 • Kanaaldijk 2: bouwen van woning (07-04-2022, zaaknr. 2021356239, datum besluit: 11-04-2022);
 • Kanaaldijk 4: bouwen van woning (07-04-2022, zaaknr. 2021356249, datum besluit: 11-04-2022).