Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier) 

 • Parkrijk fases 3 bouwnr. 107 tm 214: bouwen van 108 woningen Parkrijk fase 3 (31-03-2022, zaaknr. 2022087386, datum aanvraag: 06-04-2022);
 • Kanaalweg 4B: plaatsen van dakraam, gemeentelijk monument (01-04-2022, zaaknr. 2022087870, datum aanvraag: 06-04-2022);
 • Plasweg 28: vergroten van woning door aanbouw (29-03-2022, zaaknr. 2022084301, datum aanvraag: 06-04-2022);
 • Tuinbouwweg 6F: plaatsen van beschoeiing en vlonder (29-03-2022, zaaknr. 2022084900, datum aanvraag: 01-04-2022);
 • Vijverlaan 26: plaatsen van dakraam (29-03-2022, zaaknr. 2022083900, datum aanvraag: 01-04-2022);
 • Zuidkade 215: aanpassen van kozijn (28-03-2022, zaaknr. 2022083435, datum aanvraag: 01-04-2022).

Bezwaar is nog niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Winterdijk (kadastraal bekend onder WDV01 H1258, G2759, G2937 en G3303): aanpassen van voetgangersbrug (04-04-2022, zaaknr. 2022033863, datum besluit: 06-04-2022);
 • Bonenakker 27: plaatsen van dakkapel aan achterzijde van woning (01-04-2022, zaaknr. 2022053054, datum besluit: 05-04-2022);
 • H. Heijermanslaan 6 en Tollenslaan 40 (garage): verduurzamen en moderniseren van hoekwoning (01-04-2022, zaaknr. 2022038768, datum besluit: 06-04-2022);
 • Jan Dorrekenskade-Oost 1: tijdelijk plaatsen van keet, kubuscontainer, afvalkist en eco-toilet (04-04-2022, zaaknr. 2022069277, datum besluit: 07-04-2022);
 • Middelburgseweg 3C: bouwen van woonhuis (kad WDV01 G3317) (30-03-2022, zaaknr. 2021360779, datum besluit: 04-04-2022);
 • Plasweg 2D: plaatsen van damwand en brug (01-04-2022, zaaknr. 2021231637, datum besluit: 06-04-2022);
 • Staringlaan 14A t/m 14J: bouwen van 9 bedrijfsunits (01-04-2022, zaaknr. 2022055513, datum besluit: 05-04-2022);
 • Zonnesingel 1: realiseren van aanbouw t.b.v. een lift (29-03-2022, zaaknr. 2022016642, datum besluit: 01-04-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Nesse 20 A: splitsen van appartement en wijzigen van gevel (01-04-2022, zaaknr. 2022036094, datum besluit: 05-04-2022).