Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

Intrekken omgevingsvergunning op verzoek

 • Otto Matseweg 1 en 3: intrekken omgevingsvergunning met kenmerk 2021101062 (30-05-2022, zaaknr. 2022136969, datum aanvraag: 10-06-2022)

Omgevingsvergunning

 • Parkrijk Triangel Zuidelijke Rondweg: bouwen van 24 eengezinswoningen en 30 appartementen (01-06-2022, zaaknr. 2022139002, datum aanvraag: 15-06-2022)
 • Dorpstraat 45: verbouwen restaurant en bovenwoning tot 2 woningen (10-06-2022, zaaknr. 2022145967, datum aanvraag: 15-06-2022);
 • Ieplaan 125: plaatsen dakkapel in voordakvlak woning (10-06-2022, zaaknr. 2022146124, datum aanvraag: 15-06-2022);
 • Mozartlaan 6 B: vervangen gebonden buitenschuur (14-06-2022, zaaknr. 2022148117, datum aanvraag: 16-06-2022);
 • Tuinbouwweg 6: realiseren brug t.b.v. ontsluiting woning (02-06-2022, zaaknr. 2022140551, datum aanvraag: 10-06-2022);
 • Willem de Rijkelaan 116: tijdelijk (17 t/m 30 juni) plaatsen vuilcontainer op parkeervak (07-06-2022, zaaknr. 2022142337, datum aanvraag: 10-06-2022)

Inzage en bezwaar is nog niet mogelijk.

Ingetrokken bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier)

Met tussen haakjes de datum van verzending

 • Otto Matseweg 1 en 3: intrekken omgevingsvergunning met kenmerk 2021101062 (08-06-2022, zaaknr. 2022136969, datum besluit: 10-06-2022)

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Bloemendaalseweg 13A: bouwen schuur (09-06-2022, zaaknr. 2021356022, datum besluit: 14-06-2022);
 • de Akker 42: tijdelijk (6 t/m 27 juli) plaatsen bouwcontainer op parkeervak (08-06-2022, zaaknr. 2022129225, datum besluit: 10-06-2022);
 • Jan Dorrekenskade-West 9: plaatsen dakkapel (10-06-2022, zaaknr. 2022090080, datum besluit: 14-06-2022);
 • Kanaalweg 4d: plaatsen dakraam, gemeentelijk monument (13-06-2022, zaaknr. 2022061442, datum besluit: 15-06-2022);
 • Spiering 52: plaatsen terrasoverkapping met schuur (14-06-2022, zaaknr. 2022063240, datum besluit: 16-06-2022);
 • Wilhelminakade 78: bouwen garage/berging (13-06-2022, zaaknr. 2022109120, datum besluit: 15-06-2022)

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken

Verlenging beslistermijn

 • Achter Noordeinde 120, 2742 AA: realiseren gemaal (08-06-2022, zaaknr. 2022100526, datum besluit: 14-06-2022)