Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Kanaalweg 4 C:  plaatsen zonnepanelen, gemeentelijk monument (20-10-2022, zaaknr. 2022266198, datum aanvraag: 25-10-2022);
 • Koekoekdreef 9 en 17: wijzigen van 2 voorgevels (17-10-2022, zaaknr. 2022262647, datum aanvraag: 21-10-2022);
 • Piet Stuurmanweg 2: uitbreiden van magazijn/opslagruimte (26-08-2022, zaaknr. 2022216564, datum aanvraag: 24-10-2022);
 • Polderlaan 166: plaatsen van vlonder/steiger (19-10-2022, zaaknr. 2022264132, datum aanvraag: 24-10-2022);
 • van Lippe Biesterfeldlaan 16: constructief wijzigen van begane grondvloer (17-10-2022, zaaknr. 2022262784, datum aanvraag: 21-10-2022).

Bezwaar is niet mogelijk.

Geweigerde bouw-, sloop-, ligplaats- en omgevingsvergunningen (regulier) 

 • Graan voor Visch 25: het plaatsen van een dakkapel (weigering) (21-10-2022, zaaknr. 2022106304, datum besluit: 25-10-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • Middelburgseweg 3B: bouwen van een woning (18-10-2022, zaaknr. 2022215092, datum besluit: 21-10-2022);
 • Floriserf 81: opslaan van roerende zaken op drie parkeervakken (19-10-2022, zaaknr. 2022246130, datum besluit: 21-10-2022);
 • Piet Stuurmanweg 2: uitbreiden van magazijn/opslagruimte (21-10-2022, zaaknr. 2022216564, datum besluit: 25-10-2022);
 • Polderlaan 93: plaatsen van draaikiepraam in de voorgevel (24-10-2022, zaaknr. 2022248048, datum besluit: 26-10-2022);
 • Sniepweg 8: uitbreiden van woonhuis (20-10-2022, zaaknr. 2022055343, datum besluit: 25-10-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn 

 • Coenecoop 17:  realiseren van doorgang/deur in bestaande wand (24-10-2022, zaaknr. 2022217793, datum besluit: 26-10-2022);
 • Egelantier 70: plaatsen van dakkapel in achterdakvlak van woning (18-10-2022, zaaknr. 2022212056, datum besluit: 24-10-2022);
 • Jan Dorrekenskade-Oost 11: plaatsen van erfafscheiding (19-10-2022, zaaknr. 2022211039, datum besluit: 24-10-2022).