Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

  • Essengaarde bij 17-45: onderheien riolering (16-08-2022, zaaknr. 2022206059, publicatie aanvraag: 22-08-2022);
  • Waddinxveen
  • Ganzerik 38: plaatsen dakkapel in voordakvlak van woning (17-08-2022, zaaknr. 2022206558, publicatie aanvraag: 22-08-2022);
  • Kievitdreef 4: plaatsen van zonnecollector (15-08-2022, zaaknr. 2022205142, publicatie aanvraag: 19-08-2022);
  • Wilhelminakade 78: tijdelijk gebruik maken van schuur voor bewoning (27-07-2022, zaaknr. 2022190933, publicatie aanvraag: 25-08-2022).

Bezwaar is niet mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

  • Plasweg (WDV01C2575, C6178, C 6286 en C6288): vellen van tien bomen (22-08-2022, zaaknr. 2022092759, publicatie besluit: 24-08-2022).

Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken (zie kader ‘Bezwaar of beroep’).

Verlenging beslistermijn

  • Dorpstraat 45: verbouwen van restaurant en bovenwoning tot 2 woningen (17-08-2022, zaaknr. 2022145967, publicatie besluit: 19-08-2022).