De Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) heeft op 28 januari 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen. Dit betreft het vestigen van een peuteropvang in de Bethelschool, Heggewinde 22A. De aanvraag is geregistreerd onder kenmerk 2020030790. De aanvraag betreft:

  • brandveilig gebruik (brandveiligheid)
  • afwijken bestemmingsplan (ruimtelijke ordening/gebruik)

Procedure

De aanvraag wordt behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld, neemt de ODMH namens de gemeente Waddinxveen een ontwerpbesluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag. Over het ontwerpbesluit kunt u zienswijzen naar voren brengen. De aanvraag kunt u per e-mail opvragen via bwt@odmh.nl.

Inlichtingen

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ODMH, via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.