De innovatie van vandaag met de zekerheid van gisteren!

Op dinsdagmiddag 2 februari 2021 werd het Innovatie en Experience Centrum Bouw – Infra officieel geopend door wethouders Martijn Kortleven (Economie) en Brigitte Leferink (Duurzaamheid). 

Het doel van het Innovatie en Experience Centrum
Het doel van het Innovatie en Experience Centrum is het samenbrengen van innovatieve partijen in de bouw- en infrasector en het bieden van de mogelijkheid voor het in de markt zetten van een nieuw product, proces of mindset of om naamsbekendheid te creëren. Wethouder Kortleven: : "Het is mooi dat deze bedrijven hun krachten bundelen en elkaar versterken in innovatie". Momenteel zijn er 14 bedrijven gevestigd in het Innovatie en Experience Centrum.

De speerpunten voor het Innovatie en Experience Centrum
De speerpunten voor het Innovatie en Experience Centrum zijn technologie, duurzaamheid en circulariteit. Er wordt getoond wat vandaag de dag al te koop is en wat voor anderen nog onbekend of innovatief is. De integrale presentatie en -samenwerking van en tussen partijen tonen hiermee aan dat alle (mogelijke) onzekerheden kunnen worden weggenomen.
Nico Heijmen (Infinity Repair en initiatiefnemer): “Vanuit de marktpartijen is er een sterke behoefte om  innovatie in de breedste zin, bottom-up te presenteren aan opdrachtgevers, adviseurs e.d. Dit centrum wordt gezien als een uitermate geschikte mogelijkheid om deze visie integraal aan te tonen.
Het is dan ook heel mooi om te zien dat de gemeente Waddinxveen dit initiatief ondersteunt en omarmt
waarmee invulling wordt gegeven aan de maatschappelijke behoeften; technologie, duurzaamheid en circulariteit”.

Aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt
Wethouder Leferink: “De komst van het Innovatie en Experience Centrum Bouw - Infra is een goede aanvulling
op wat er al is in Waddinxveen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Bouwacademie.
Door samenwerking kan er een nog betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt ontstaan”.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie op www.innovatieenexperiencecentrum.nl(externe link)

(foto Hermen Buurman)