De 58 vluchtelingen die sinds 4 maart in sporthal De Dreef verblijven, verhuizen in de loop van volgende week naar de Noordkade. Daar is voor hen nieuwe huisvesting gevonden, waar zij in ieder geval zes maanden kunnen wonen. De voorbereidingen van de verbouwing tot noodlocatie zijn in volle gang. Met hulp van een aantal betrokken Waddinxveense ondernemers en vrijwilligers kan de verbouwing snel klaar zijn. De komende weken breiden we deze locatie verder uit, zodat uiteindelijk circa 120 mensen hier huisvesting vinden. 

Gisteravond heeft de gemeenteraad besloten om de vluchtelingen uit Oekraïne noodopvang te bieden aan de Noordkade. De gemeente kijkt ook naar de mogelijkheid om voormalig Hotel De Unie hiervoor geschikt te maken. Er wordt op dit moment gesproken over aanschaf van het pand. 

Burgemeester Nieuwenhuis stelde de groep Oekraïners vandaag zelf op de hoogte: “U bent allemaal van harte welkom om het komende halfjaar in onze mooie gemeente te verblijven.” De groep bedankte de burgemeester en gaf aan heel dankbaar te zijn voor de grote steun en hulp vanuit de Waddinxveense samenleving.

Meer informatie: www.waddinxveen.nl/oekraïne