De gemeente gaat het dijkje/groenstrook achter Noordeinde opknappen. Deze grond is van de gemeente.

Het werk-/projectgebied

Het gaat om de groenstrook achter Noordeinde gemeentegrond achter Noordeinde 5 t/m 89 (het ‘Onderweggetje’ of ‘Kerkepad’).

Op de onderstaande kaarten is zien waar het om gaat.

Uitleg tekening noord

Op de tekening staan 3 deelkaarten. We beginnen met het beschrijven van het meest linkse deel. Het eerste deel begint bovenaan bij het Distelveld. De groenstrook is aangegeven met een groene kleur 3. De grote en kleine sloten zijn aangegeven met het nummer 2. Het gemaaide gras-/beheerpad is aan gegeven met een lichtere kleur 1.

Er staan langs de weg bestaande knotwilgen. Deze zijn aangegeven als groene cirkels en met zwarte cirkel. Er worden bestaande bomen en struiken verwijdert.  Die worden aangegeven met cirkels met een kruis erdoor; de grote cirkels zijn de bomen en de kleine cirkels zijn de struiken. Nieuwe knotwilgen zijn groen omlijnde cirkels die lichtgroen van kleur zijn. Andere bestaande bomen zijn aangegeven door zwarte ronde cirkels zonder kleur.

Op het middelste kaartje zie je route bij de Weidezoom. Er worden bestaande bomen en struiken verwijderd.  Die worden aangegeven met cirkels met een kruis erdoor; de grote cirkels zijn de bomen en de kleine cirkels zijn de struiken. Nieuwe knotwilgen zijn groen omlijnde cirkels die lichtgroen van kleur zijn. Andere bestaande bomen zijn aangegeven door zwarte ronde cirkels zonder kleur.

Het smalle slootje op de kaart loopt aan de rechterkant van de woningen langs de groenstrook. Bij de huisnummers 64-56 is een smalle strook te zien. Daar wordt het kleine slootje hersteld (aangegeven met nummer 6).

Op het rechter kaartje staat de route bij de Wadde. De bestaande bomen en struiken worden verwijderd. Die worden aangegeven met cirkels met een kruis erdoor; de grote cirkels zijn de bomen en de kleine cirkels zijn de struiken. Nieuwe knotwilgen zijn groen omlijnde cirkels die lichtgroen van kleur zijn. Andere bestaande bomen zijn aangegeven door zwarte ronde cirkels zonder kleur.

Bij huisnummer 65 is de groenstrook breder. Hier staat ook het nutsgebouwtje aangegeven met nummer 2. Daarboven is een dunne (rode) lijn zichtbaar. Dit is het hek die verwijderd wordt.

Op de kaart zie je ook een grote lichtgroene cirkel: dat is een nieuwe boom. Deze boom valt binnen het project van de Wadde.

Aan het eind van het graspad ligt de Wadde. Aan de overkant van het Wadde gaat het passieve graspad door. Naast het graspad komt een nieuwe trap (aangegeven met het nummer 5).

Uitleg tekening zuid

Op het linkse gedeelte van de kaart van de drie deelkaarten ligt de route ten noorden van de Wadde. De groenstrook is te zien met een groene kleur, nummer 3. De grote en kleine sloten zijn ook te zien en aangegeven met het nummer 2. Het gemaaide gras-/beheerpad is aan gegeven met een lichtere kleur, nummer 1.

Bij huisnummer 65 is de groenstrook breder. De rechthoek met nummer 2 is een nutsgebouwtje. Daarboven ligt een dunne rode lijn. Dit is het hek wat verwijderd wordt.

De grote lichtgroene cirkel is een nieuwe boom. Deze valt binnen project de Wadde.

Aan het eind van het graspad ligt de Wadde. Aan de overkant van de Wadde loopt het graspad door. Naast het graspad komt een nieuwe trap, aangegeven met nummer 5. Deze trap ligt bovenaan vanaf de Wadde bij de Peuleyen.

De bestaande knotwilgen staan op de kaart als groene zwart omlijnde cirkels. De bomen en struiken die verwijderd worden, staan met rode cirkels in verschillende maten met een kruis erdoorheen; grote cirkels voor bomen en kleine voor struiken. De nieuwe knotwilgen zijn groen omlijnde cirkels die lichtgroen van kleur zijn. Andere bestaande bomen zijn aangegeven door zwarte ronde cirkels zonder kleur.

Op het middelste kaartje van de drie deelkaarten loopt de route door. Bij huisnummer 35 eindigt het graspad en gaat het over in het rijpad achter de huizen en tuinen.

Op het rechter kaartje van de drie deelkaarten loopt de route langs de Beethovenlaan.  

Aan het eind van de rijweg van de Beethovenlaan zie je een stuk met struiken en bomen. De gele vlakken, aangegeven met nummer 4, is plantsoen. Dit bosplantsoen bestaat uit struiken, bomen en kort gesnoeide bomen, zogenaamd hakhout. Het rijpad krijgt een nieuwe verbinding met de Beethovenlaan door een gemaaid graspad. Deze is aangegeven met een lichtgroene kleur, met nummer 1. Aan het eind van het graspad ligt de Beethovenlaan.

Hoe komt het eruit te zien?

We willen het beeld van knotwilgen met ruigtekruiden/gras en een houtsnipperpad herstellen.

Bij dit beeld passen bomen en struiken die in Nederland thuishoren. We verwijderen bomen en struiken die niet thuishoren in ons gebied. We vervangen deze door soorten die hier wel horen. We willen ook anders maaien, omdat we dan meer kruiden en bloemen terugkrijgen.

Het gewenste beeld dat wij voor ogen hebben, is hieronder te zien in een schets.

Dit is een dwarsdoorsnede, alsof we een schijf eruit gesneden hebben. Links is het slootje te zien, rechts de grote sloot. Tussen de twee sloten staat een boom; een knotwilg met daaronder bloemen en gras. Tussen het slootje dat aan de linkerkant ligt en de knotwilg die meer in het midden staat, loopt een smal houtsnipperpad.

Op de afbeelding is een dwarsdoorsnede te zien: alsof we een schijf eruit gesneden hebben. Links is het slootje te zien, rechts de grote sloot. Tussen de twee sloten staat een boom: een knotwilg met daaronder bloemen en gras. Tussen het slootje dat aan de linkerkant ligt en de knotwilg die meer in het midden staat, loopt een smal houtsnipperpad.

Planning

Het (uitvoerende) werk staat gepland tussen november 2021 en maart 2022.

Op 6 en 7 juli organiseert de gemeente bewonersavonden:

 • 6 juli Noordeinde noord, dat ten noorden van het Wadde ligt;
 • 7 juli Noordeinde zuid, dat ten zuiden van het Wadde ligt.

Bewonersavonden

We organiseren twee bijeenkomsten:

 • 6 juli Noordeinde noord, dat ten noorden van het Wadde ligt
 • 7 juli Noordeinde zuid, dat ten zuiden van het Wadde ligt

Bewonersavond 6 juli

Woont u op Noordeinde 63-89, Distelveld, Wadde, Weidezoom of Spireaweide dan adviseren wij u om naar de bewonersavond van 6 juli (Noordeinde noord), dat ten noorden van het Wadde ligt te komen.

Bewonersavond 7 juli

Woont u op Noordeinde 5-61 of Peuleyen dan adviseren wij u om naar de bewonersavond van 7 juli (Noordeinde zuid), dat ten zuiden van de Wadde ligt te komen.

Natuurlijk bent u natuurlijk van harte welkom op beide avonden.

Wilt u zo vriendelijk om aan ons door te geven naar welke bewonersavond(en) u komt?

Graag ontvangen wij uw naam, straat en huisnummer.

U kunt een email sturen naar de heer De Jong via s.dejong@waddinxveen.nl

Als wij uw aanmeldingen hebben ontvangen, sturen we u de inloggegevens.

Vragen en antwoorden bewonersavonden 6 en 7 juli 2021

Tijdens de bewonersavonden van 6 en 7 juli zijn veel vragen gesteld en op- en aanmerkingen gemaakt. De vragen en antwoorden staan hieronder.

Herstel wandelpad, Noordeinde 63 t/m 89

 

 • sommige bewoners zijn tegen een pad (privacy);
 • voor wie is het pad bedoeld?.....onderhoud of vreemden;
 • verbinding van pad.....specifieke vraag/behoefte voor herstel pad;
 • aandacht privacy.......lopen op 1 meter van achtertuin;
 • openbaar pad.....veiligheid in het geding.....makkelijker toegang tot achterkant woningen;
 • privacy openbaar toegankelijkheid ...... hondenuitlaat-pad;
 • ontsluiting vooral gemeente;
 • langs Weidezoom een open achtertuin, Distelveld idem;
 • tussen 73 en 81 bekijken directe inkijk;
 • meer maaien pad voorkeur boven snipperpad;
 • niet te breed pad is nu 50cm;
 • kan het pad niet meer aan de brede slootkant komen? Want woningen tuin aan smalle sloot meeste hinder;
 • een breed pad is uitnodigend;
 • liefst geen snipperpad;
 • gemaaid pad past beter bij de uitstraling.

Antwoord

De gemeente en bewoners weten nu nog niet of en welke gevolgen een vrije toegang zal meebrengen. Het is een feit dat de groenstrook na de woningbouw op Noordeinde 65 sowieso toegankelijk zal worden. Tot die tijd zal er niet echt een pad naar de Wadde zijn.

In de presentatie is vermeld dat er geen verhard pad komt van tegels of asfalt. Er zal een (passief) pad van houtsnippers en/of een gemaaid graspad komen. De meeste bewoners willen een “passief” graspad.

Dat betekend dat bijvoorbeeld 6x per jaar een strook van 75 tot 100 cm gemaaid wordt tussen de kruidenbegroeiing. Het pad is dan begaanbaar voor buurtbewoners en/of gemeente voor het uitvoeren van onderhoud aan de groenstrook. De gemeente gaat de aanwezigheid van het pad niet actief promoten. De groenstrook is openbaar gebied, iedereen mag hier lopen. We verwachten dat “rondsnuffelde” en “ongewenste bezoekers” zal meevallen. Of dit zo is zullen we moeten zien, want iedere situatie is anders.

Als u een open achtertuin heeft en wilt dat bezoekers niet in uw tuin kunnen kijken, zult u zelf actie moeten ondernemen. Dit mag alleen op uw eigen grond.

Doodlopend pad, Noordeinde 63 t/m 89

 • komt er hek op het einde...privéterrein;
 • waarom een doodlopend pad;
 • zie het nut doodlopend pad niet.

Antwoord

Het pad is doodlopend omdat de grond na Noordeinde 89 geen eigendom is van de gemeente. Maar tot het einde van het pad is het openbaar gebied en iedereen mag hier lopen. Dat het pad doodlopend is kan als voordeel hebben dat er minder bezoekers zullen komen.

De gemeente is niet van plan om een hek aan het eind van het pad te plaatsen. Als het zo is dat het pad toch als doorgaand pad wordt gebruikt, kan er een bord “privéterrein” geplaatst worden door de eigenaar.

Herstel wandelpad, Noordeinde 5 t/m 59

 • beter eerste levensgevaarlijke uitpad opknappen.
 • het uitpad is van oudsher een uitpad, nu wordt ons uitpad geschonden en ben er totaal niet blij mee.
 • het uitpad wordt nu veranderd in een wandelpad waar eenieder langs privé-eigendommen komt.
 • Waddinxveen heeft voldoende wandelpaden.

Antwoord

Het opknappen van de slechte asfaltverharding bij het uitpad valt buiten de opdracht voor het opknappen van de groenstrook. De wegbeheerder besluit tot uitvoering en wanneer dit gebeurt. Zij zijn op de hoogte van de situatie. De groenstrook is openbaar gebied en iedereen mag hier lopen. Dit gebeurt nu ook al, alleen is het pad soms slecht begaanbaar. In de presentatie is vermeld dat er geen verhard pad komt van tegels of asfalt. Er komt een pad van houtsnippers en/of een gemaaid graspad. Veel bewoners willen een “passief” graspad. Dat betekend dat bijvoorbeeld 6x per jaar een strook van 75 tot 100 cm gemaaid wordt tussen de kruidenbegroeiing. Het zal begaanbaar zijn voor buurtbewoners en/of gemeente voor het uitvoeren van benodigd onderhoud van de groenstrook. De gemeente gaat de aanwezigheid van het pad niet actief promoten.

Hondenoverlast

 • privacy openbaar toegankelijkheid ...... hondenuitlaat-pad;
 • ons privé uitpad ligt wel op de schop, wat krijgen we ervoor terug? Hondenpoep.

Antwoord

In de gemeente Waddinxveen geldt een opruimplicht voor hondenbezitters. Bewoners kunnen overlast melden via een FIXI-melding. Hierdoor wordt duidelijk hoe groot de overlast is en het team Handhaving kan dan in actie komen.

Nut en noodzaak herstel groenstrook

 • knotwilgen en oude struiken waren vanuit het oorspronkelijke plan voldeed prima;
 • laurieren zijn door de gemeente aangeplant;
 • is het nu technische noodzaak? Of verfraaiing of herstellen ongewenste of in de praktijk gegroeide zaken;
 • onderhoud lukt nu ook al jaren;
 • achterstallig onderhoud....paniekreactie;
 • hoe ziet het er beeld uit na 5 jaar;
 • een schone rij van groene haagplanten was vroeger ook. Strak en onderhoudsvriendelijk;
 • komt de begroeiing aan 1 kant of beide kanten;
 • fijn dat het duurzaam/groen wordt ingericht;
 • begroeiing (oerwoud) om te vervangen door kleinere bomen/knotwilgen? T.h.v. Peuleyen 120/122.

Antwoord

De gemeente knapt de groenstrook op zodat de uitstraling beter wordt. De groenstrook krijgt een mooi beeld van ruigtekruiden en knotwilgen. Niet gewenste plantensoorten worden op sommige plekken verwijderd en vervangen door planten die in dit gebied thuishoren. Ook zijn sommige struiken te groot geworden. Dit blokkeert het pad waardoor het niet beloopbaar is.

In de loop van de jaren zijn door bewoners ook eigen planten en bouwwerkjes aangebracht in de groenstrook. Of zijn spullen en materialen gedumpt in de groenstrook. Met de aanpak van de groenstrook wordt dit ook opgeschoond en verwijderd.

Veel van de knotwilgen die er nu staan, zijn van goede kwaliteit en blijven staan. Waar nu geen knotwilgen staan, planten we extra knotwilen om de rij bomen weer compleet te maken. De gemeente gaat het onderhoud van de ruigtekruiden beter aanpakken.

Op een paar plekken waar het dijkje door verzakking te laag ligt, hogen we die op met grond. Zo kan het water van de smalle sloot niet meer over het dijkje stromen naar de brede sloot.

Het beeld over 5 jaar is dan: een gemaaid graspad tussen bloeiende kruiden, met knotwilgen langs de brede sloot. Voor de afwisseling staan aantal er ook berkenbomen en struiken zoals elzen, hazelaars en krenten tussen de knotwilgen.

Maaibeheer ruigtekruiden

 • uitleg ruigte kruiden.....brandnetels;
 • pad regelmatiger gemaaid gazon;
 • i.p.v brandnetels kunnen er bloemen ingezaaid worden;
 • wat zijn ruigte kruiden;
 • het maaibeleid van de gemeente is aangepast, wordt dat weer teruggedraaid.

Antwoord

Sommige stukken zijn nu al mooi begroeid met kruiden zoals fluitenkruid, rode en witte klaver, brunel en scherpe boterbloem. Andere delen gaan we inzaaien met Nederlandse ruigtekruiden en op sommige plekken zal het vanzelf opkomen. Zo ontstaat er de komende jaren een leuk beeld aan verschillende bloeiende kruiden. Dit heeft ook een positieve invloed voor insecten, zoals bijen en vlinders.

We maaien, zoals het er nu naar uit ziet, 1 en/of 2x per jaar alles en het graspad 6x. Bijvoorbeeld na zaadvorming van de kruiden, zodat die zaden het jaar erop weer kunnen groeien en bloeien. Ook kan het zo zijn dat we gefaseerd gaan maaien. Dat betekent dat we sommige stukken overslaan en die dan paar weken later wel maaien. Hierdoor krijgen de eerder gemaaide kruiden tijd om te herstellen. Het maaisel blijft een paar dagen liggen. Daarna wordt het opgeruimd en wordt de bodem niet heel veel rijker aan voedingstoffen. Dit voorkomt brandnetels en bramen.

Groenafval, brandnetels, bramen en ratten

 • compost eigen grond volkstuinen;
 • rattenprobleem;
 • groenafval op het "pad";
 • compost uitzicht Noordeinde;
 • rommel is van de volkstuinen;
 • op het eerste stuk groeien ook heel veel brandnetels;
 • dump van snoeiafval. Waar kunnen we dit melden?

Antwoord

Groenafval mag niet meer gedumpt worden. Ook andere materialen/spullen zoals stenen, hout en andere troep. Ook auto’s, aanhangers en andere voertuigen mogen niet meer in de strook gestald of geparkeerd staan. Team Handhaving doet haar best om dit in de gaten te houden, maar we hebben ook de hulp van bewoners nodig.

Groenafval en ander afval biedt u aan op de goede manier in de gft-containers en/of andere gemeentelijke voorzieningen. De oplossing voor dit probleem ligt bij de bewoners zelf.

Als er toch dumpingen zijn, kan dit altijd gemeld worden door een FIXI-melding te doen bij de gemeente.

Brandnetels, bramen en ratten komen juist af op maaisel van gazon, snoeiafval en andere troep wat gedumpt wordt in de groenstrook. Samen moeten we onze leefomgeving schoon houden.

Het groenafval bij het volkstuinencomplex wordt met eigenaar besproken. Op eigen privégrond mag u een composthoop hebben. natuurlijk hoeft dat niet per se een rommelig beeld te geven. Het mag in ieder geval niet op gemeentegrond gebeuren.

Hoge bomen

 • hoge bomen zouden kunnen omwaaien en op de huizen terecht kunnen komen;
 • achter 74 staat een hoge lijsterbes. Is dit een boom of een fruitboom;
 • volwassen bomen laten staan;
 • Weidezoom 52 en 54 hoge bomen zorgen voor privacy;
 • bij kruisje ter hoogte van Peuleyen 120/122 staan 2 á 3 grote bomen. Wat gebeurd er met die bomen;
 • wat gebeurd er met de berk achter nr. 55? Die boom wordt erg hoog en geeft veel schaduw;
 • kan die Berk achter nr. 55 ook gekort worden;
 • begroeiing (oerwoud) om te vervangen door kleinere bomen/knotwilgen? Peuleyen 120/122;
 • ik ben er heel blij met al die bomen.

Antwoord

De gemeente Waddinxveen heeft een zorgplicht voor bomen. Elke 3 jaar moeten de bomen gecontroleerd worden. Dan wordt naar de conditie van de boom gekeken, of er ziektes zijn, of er dode takken aanwezig zijn, of ze verzwakt zijn door ouderdom en dergelijke. Aan de hand van die controle wordt gekeken of een slechte boom gekapt moet. Als een boom gezond is, mag die blijven staan.

In de presentatie hebben we bij een aantal bomen die weg gaan een rood kruis gegeven. Naar een aantal gevallen zullen we opnieuw goed kijken. We kunnen nu nog niet aangeven of alle bomen blijven staan of dat er ook nog wat bomen weg gaan. We houden ook zoveel mogelijk rekening met overlast van hoge bomen, maar ook met bewoners die het juist fijn vinden. In het eindontwerp wordt dit allemaal duidelijk.

Zo blijven een deel van de berkenbomen achter Noordeinde 35 t/m 59 zeker staan. We snoeien deze bomen ook niet in hoogte terug. Dat is tegen de natuurlijke groei van bomen in en kan in de toekomst gevaar opleveren.

Elzen bosschage, Noordeinde 5 - Beethovenlaan

 • blijft de groene wand van elzen intact;
 • de elzen aan het begin achter de Peuleyen zijn er nu erg veel en zullen elkaar gaan verdringen;
 • dunnen jullie de begroeiing uit;
 • betekend “in hakhout beheren” ook korter maken;
 • worden de elzen allemaal tegelijk kort gemaakt of half om half zodat er ook hoog groen blijft en de vogels nog takken om op te zitten.

Antwoord

De knotwilg komt het meeste voor. Ook staan er af en toe elzenbomen. Dit is een Nederlandse plantsoort die we willen houden. We gaan deze elzen wel als hakhout beheren. Dat betekent dat de elzen om de paar jaar afgezaagd worden en dan groeien de jonge takken weer de hoogte in. Dit terugsnoeien gebeurt dan om de 4 of 5 jaar. De elzen snoeien we niet allemaal tegelijk terug. Elk jaar zullen we een aantal snoeien, zodat altijd nog genoeg blijft staan voor vogels en andere dieren. De groene wand zoals die nu is blijft, in een andere vorm, bestaan.  

Knotwilgen snoeien en erbij planten

 • op welke manier houdt het plan rekening met zicht op de loods Distelveld;
 • hoe vaak worden knotwilgen geknot;
 • niet om en om knotten geeft rommelig beeld;
 • wel om en om knotten is wenselijk;
 • goed idee om meer knotwilgen of andere begroeiing aanbrengen voor privacy.

Antwoord

De knotwilgen knot de gemeente om en om. De meeste bewoners willen dit. Geknotte bomen lopen in het voorjaar weer uit, zo blijven er genoeg groene bomen over voor een goede groene afscherming.

Het per groep van 3 of 5 bomen achter elkaar knotten en daarna weer 3 of 5 niet, kan ook. Alleen geeft dit een veel kaler en niet gewenst wisselend beeld.

Waar nu geen knotwilgen staan, planten we nieuwe. Op een paar plekken kan het nodig zijn om bijvoorbeeld een grote loods of bouwwerk van Noordeinde aan het zicht te onttrekken. Dan is het mogelijk bijvoorbeeld extra lage knotwilgen erbij te planten. Of misschien een takkenril (gestapelde bundels takken) aan te leggen. Als dit extra groenonderhoud voor de gemeente oplevert, is het fijn dat bewoners meehelpen met het snoeien van deze knotwilgen. Dit als tegenprestatie bij aanvullende wensen. 

Wadde ingang naar groenstrook

 • hoe wordt de ontsluiting geregeld begin Wadde;
 • pad aan het begin minder uitnodigend;
 • Wadde is niet veilig en het pad komt hierop uit;
 • pad afsluiten en als nodig openen voor onderhoud.

Antwoord

De Wadde wordt ook aangepakt. Bij de oversteek van het pad komt meer overzicht. Een deel van de beplanting langs de Wadde gaat weg of gaan we snoeien. Hierdoor komt er meer zicht op de rijbaan bij het oversteken. Voetganger en automobilist kunnen elkaar beter zien. Er komt geen officiële oversteekplaats zodat het rustig achterpad blijft. Het afsluiten van het pad met een hek en poort is niet de bedoeling. De groenstrook moet openbaar en vrije toegang zijn.

Kwelsloot

 • blijft de huidige smalle kwelsloot zoals het is of wordt die langer:
 • waterstand smalle sloot: gaat dit veranderen? Soms bij lange droogte staat deze sloot bijna droog.

Antwoord

In het Noordeinde ligt ondergronds ter hoogte van de weg een infiltratieriool die ervoor zorgt dat de dijk Noordeinde vochtig genoeg blijft. Dit water stroomt dan in het kwelslootje: het smalle slootje achter de woningen aan het Noordeinde. Deze kwelsloot blijft bestaan. Ook de waterstanden van nu blijven zoals ze nu zijn. Volgens het waterschap is dit in orde. Bij hele droge zomers kan de sloot, net zoals nu, een tijdje droog staat. Dit is geen probleem. De sloot vult zich weer bij een regenbui.

Tussen Noordeinde 81 en 83 is nu geen kwelsloot meer aanwezig. Het water stroomt hier over lagere stukken en via de bodem weg naar de brede sloot. Dit wil de gemeente beter regelen door de aanleg van een nieuwe smalle kwelsloot in het verlengde van de oude. En een nieuwe afvoerbuis tussen de kwelsloot en brede sloot.

Beschoeiing

 • beschoeiing kleine slootje....nalopen. Slechte beschoeiing;
 • zal er ook gekeken worden naar de beschoeiing? Aan de kant van de grote sloot;
 • wordt de beschoeiing aan de Peuleyenzijde ook meegenomen? Deze is regelmatig slecht.

De beschoeiingen in heel Waddinxveen worden dit jaar gecontroleerd. Vanuit die rapportage gaat de gemeente eerst de slechtste plekken aanpakken. De beschoeiing langs de groenstrook is nog van redelijk voldoende kwaliteit. Het besluit tot uitvoering en wanneer ligt bij de waterbeheerder. Binnen dit project gaan we daarom geen aanpassingen doen aan de beschoeiing van de sloten.

Overlast volkstuinen water halen

 • handpomp is een goede suggestie.

Antwoord

Aan de volkstuinders wordt voorgesteld om op hun tuinen een handwaterpomp te plaatsen met een slang in de brede sloot. Dan is het voor de gebruikers mogelijk om water op te pompen. Zij hoeven niet meer met de gieter naar de brede sloot te gaan voor water. Dit laatste wordt nu als overlast ervaren. Water halen uit de sloot mag en kan niet verboden worden.

Bladkorven en bladoverlast

 • vraag om bladkorven, kan dit geregeld worden;
 • de gemeente komt te weinig en het wordt wel gevaarlijk door de gladde bladeren in de herfst. Het autovrije plein voor Peuleyen 10.

Antwoord

Als in de herfst behoefte is aan een bladkorf, kunt u altijd een FIXI-melding doen. Dat kan ook als ergens bladoverlast is. Door de meldingen kan de gemeente hierop gericht in actie komen.

Schapen

 • maaien/begrazen met schapen mogelijk:
 • schapen lopen.....garantie geen honden....

Antwoord

Het is mogelijk om een deel van de groenstrook door schapen te laten begrazen en minder te maaien met een maaimachine. Dit wordt wel intern besproken of dit ook in de praktijk haalbaar is.

Het grazen door schapen vraagt wel om goede afwegingen en keuzes.

Zoals ook tijdens de presentatie besproken is, is er gevaar en risico door loslopende honden. Honden mogen niet loslopen, maar dit gebeurt helaas wel. Dan is strikte handhaving weer nodig en moeten dan ook meldingen via FIXI gedaan worden. Daar hebben we ook de hulp van bewoners bij nodig, zodat de overlast duidelijk wordt. Overlast van loslopende honden op eigen terrein is een privé-aangelegenheid, waar de gemeente weinig aan kan doen.

Vervolgstappen en schetsontwerp

 • verwachting van uitvoering;
 • wat zijn de vervolgstappen.....uitgewerkt plan ter inzage;
 • getoonde beelden ontvangen per mail of via de site van de gemeente;
 • graag een samenvatting van de 2 bijeenkomsten met de "dia's".

Antwoord

De presentatie met daarin het schetsontwerp kunnen wij op verzoek per mail naar u versturen.

Het voorlopige ontwerp delen wij met u tijdens de volgende bewonersavond. Deze wordt ook weer met u besproken.

De verwachting is dat er rond november begonnen wordt met de uitvoering. Bewoners krijgen op tijd hierover bericht.

Spullen en planten die in/op de groenstrook staan, moeten opgeruimd worden

Spullen en planten van bewoners die op verschillende plekken achter de achtertuinen staan geven problemen voor de werkzaamheden. Wilt u het opruimen? Anders doet de gemeente dat.

De sloten

Het smalle slootje achter het Noordeinde langs de achtertuinen blijft en wordt hier en daar hersteld. Daardoor blijft de dijk van het Noordeinde nat genoeg. Zo blijft de waterhuishouding goed en voorkomen we vervelende verzakkingen.

De brede sloot langs Peuleyen, Weidezoom en Distelveld blijft zoals die nu is.

Het dijkje

Op plekken waar de dijk verzakt is bij de achtertuinen, alleen binnen het werkgebied, gaan we de dijk ophogen.

Houtsnipperpad

De wandelfunctie komt weer terug en wordt verbeterd. De ingangen gaan we beter herkenbaar maken. Straks kan er van de Beethovenlaan naar de Wadde en weer terug gelopen worden. En ook van de Wadde naar het eind tot Noordeinde 89 en weer terug naar de Wadde. Het deel bij het Distelveld blijft nog doodlopend.

Hoe gaat de gemeente het straks beheren/onderhouden?

We willen minder maaien, omdat we dan meer kruiden en bloemen terugkrijgen. Dit is goed voor de natuur. De knotwilgen knippen we periodiek (jaarlijks) om en om, omdat dit belangrijk is voor insecten. Een voordeel is dat het niet meteen een kale plek is. Een hele rij of een deel van de rij kaal- of terugsnoeien is dan ook niet het beeld dat we wensen.

Mogen wij als bewoners ook zelf iets doen?

Ja, maar met goede afspraken! Deze vorm van bewonersparticipatie juicht de gemeente toe.

Heeft u ideeën, op- en aanmerkingen?

Bewoners weten vaak wat het beste is voor hun straat of wijk. Daarom horen we graag wat bewoners belangrijk vinden. Mailen kan naar s.dejong@waddinxveen.nl onder vermelding van: groenstrook Noordeinde.

Vragen en antwoorden bewonersavond

Passief graspad

 • Achter huisnummer 63 is altijd overlast door spelende/slopende kinderen de ingang en uitgang zijn gevaarlijk bij de Wadde.
 • Jullie komen maar eens per jaar. Het huidige gemeentepad langs huisnummer 83 op het Noordeinde was altijd voldoende. Breed genoeg dat jullie zelfs een strook verhuren. Waarom nog een ander pad?
 • U zegt: passief groenpad/geen officiële verbinding.
 • Welke maatregelen neemt u: bijvoorbeeld een bord doodlopend en/of geen hondenuitlaatplaats?
 • Waar komt het pad uiteindelijk op uit, komt er een aansluiting naar het Gouwebos of Noordeinde?
 • Wordt het pad deels gemaaid in de zomer of laten jullie de kruiden gewoon groeien waardoor er enkel een pad ontstaat door het belopen?

Antwoord

Het passieve graspad gaan we niet aangeven met borden of iets anders. De gemeente gaat de aanwezigheid van het pad niet actief promoten. De groenstrook is openbaar gebied, iedereen zou hier mogen lopen. De ingang vanaf de Wadde wordt opener gemaakt. Het wordt daardoor overzichtelijker en veiliger. De gemeente wil ook vanuit de Wadde de gehele groenstrook kunnen bereiken en onderhouden.

Het pad richting het noorden/Boskoop blijft inderdaad doodlopend.

Voor bewoners die honden uitlaten geldt net als overal in Waddinxveen een opruimplicht. Er worden nergens specifieke verbodsborden aangebracht.

Het passief graspad zal begaanbaar gehouden worden door 6x per jaar een pad van 75 tot 100 cm breed te maaien tussen de kruidenbegroeiing door.

Groenafval

 • Nog steeds bergen afval. In de vorige Zoom aangegeven dat dat weg moest, maar…….er kwam een brief dat het geen overlast is en tijdelijk moet kunnen tijdelijk en we klagen al 4 jaar.

Antwoord

Op de groenstrook mag geen groenafval gedumpt worden. Door groenafval en overige afval op de juiste manier aan te bieden via daarvoor bestemde containers en/of overige gemeentelijke voorzieningen. De oplossing voor dit probleem ligt bij bewoners zelf. Dumpingen en andere klachten kunnen altijd gemeld worden door een FIXI-melding te doen bij de gemeente.

Bomen

 • Om de hoeveel meter komt een knotwilg
 • Hoeverre is er nog overleg mogelijk over het weghalen van bomen?
 • Berken worden te hoog veel schaduw en minder zon voor de zonnepanelen.

Antwoord

De nieuwe knotbomen komen net zoals ze nu staan op 3 tot 5 meter van elkaar komen te staan.

We kunnen nu nog niet aangeven of alle genoemde bomen blijven staan of dat er ook nog wat bomen weg gaan. We houden er ook zoveel mogelijk rekening mee dat niet alle bewoners overlast ervaren van hoge bomen. En juist deze groene leefomgeving enorm waarderen.

We gaan geen bomen in hoogte terugsnoeien/toppen. Dat is tegen de natuurlijke groeiwijze van bomen in en krijg je misvormende bomen. Dit zal ook zorgen voor toekomstig gevaarlijke situaties.

Als bewoners een boom alsnog weg willen hebben. Dan zult u daar samen met meerdere buren over eens moeten zijn. Dat uw buren ook akkoord zijn dat de boom weg mag.

Kwelsloot

 • De afvoerpijp zit wekelijks verstopt door takken en blad. Regelmatig maak ik zelf de afvoer vrij zodat het waterpeil niet over de dijk stroomt. Dat ik dat als bewoner moet doen lijkt mij niet de bedoeling. Kan er een grotere diameter pijp komen?
 • Is de kwelsloot ook de reden dat er vaak water van de wilgenroute in de sloot stroomt?
 • Als je de kwelsloot weer open graaft, kunnen wij de sloot niet meer vol houden met het lekriool, en komen de palen onder de huizen droog te staan (nr. 71-81)
 • Ik neem aan dat het zo is als de vorige bewonersavond, dat het houten dammetje achter nummer 79 behouden zal blijven.
 • Het waterpeil in de kwelsloot wordt op peil gehouden door het lekriool. Vergroot je deze kwelsloot, dan zakt het waterpeil in de kwelsloot, omdat het lekriool niet genoeg water kan aanvoeren……
 • De kwelsloot achter Noordeinde 41 heeft een zeer lage waterstand. Bij baggeren wordt de inhoud over de groenstrook gegooid. Waarom nu niet gelijk baggeren?

Antwoord

In het Noordeinde ligt een lekriool/infiltratieriool die ervoor zorgt dat de dijk Noordeinde vochtig genoeg blijft. Dit water stroomt in de kwelsloot/smalle sloot achter de woningen aan Noordeinde. De kwelsloot blijft er gewoon liggen. Ook aan de waterstanden gaan we niets veranderen. Volgens het waterschap is dit ook niet nodig. Bij een hele droge zomer staat de sloot een tijdje droog. Op zich is dat geen probleem. De sloot vult zich bij de volgende regenbui.

Tussen Noordeinde 81 en 83 is geen kwelsloot meer aanwezig. Bij veel water stroomt het over het dijkje en via de bodem weg naar de brede sloot. Dit gaan we beter regelen door een nieuwe smalle kwelsloot te graven. Dit was vroeger ook zo. Er komt ook een nieuwe afvoerbuis tussen de kwelsloot en brede sloot. De houten keringen laten we zitten of worden verbeterd. We gaan er alles aan doen om de bestaande waterpeilen te houden zoals die nu zijn.  

Onderhoud van de afvoerbuizen moet inderdaad gebeuren, zodat ze niet verstopt raken. We gaan kijken of we dit kunnen verbeteren. We zien graag dat u als aanwonende de gemeente hierbij blijft helpen.

Overlast volkstuinen water halen

 • Wat doen jullie aan de bewatering van de moestuinen een pomp voor ze? En niet meer 50 maal in een uur (ik heb foto’s met tijden).

Antwoord

We stellen de volkstuingebruikers voor om op die plek een handwaterpomp te plaatsen met een slang in de brede sloot. Dan is het voor de gebruikers makkelijker om water op te pompen. Ze hoeven dan niet meer zo vaak met een gieter naar de brede sloot om water te pakken. Dit wordt nu als overlast ervaren. Maar dit is wel openbaar gebied en water uit de sloot halen is niet verboden.

De Wadde

 • Wordt de Wadde bij de aanpak in 2022 maximaal 30 km per uur? Er ontbreekt een stoep bij nr. 64 kinderen schieten zo de weg op.

Antwoord

De Wadde wordt inderdaad vanaf het Noordeinde een 30 km weg. De stoep blijft wel alleen aan een zijde van de weg.

Baggeren

 • In 30 jaar maar 1 maal gebaggerd.
 • De sloot stinkt en zit vol kroos wanneer baggeren jullie?
 • Dus niet baggeren betekend schade over een paar jaar van de groenstrook.
 • Of mag ik zelf met de baggerbeugel aan de slag? Dus mag ik de bagger over de groenstrook gooien?

Antwoord

Het baggeren van sloten in Waddinxveen gebeurt vanuit een onderhoudsplan. Sloten worden alleen gebaggerd als uit metingen blijkt dat het noodzakelijk is. Het besluit tot uitvoering en wanneer ligt bij de waterbeheerder.

Als een bewoner zelf gaat baggeren is het verstandig eerst contact op te nemen met de gemeente. Het is ongewenst om zomaar bagger in de groenstrook te storten.

Herstel asfaltweg

 • Het niet opknappen of vervangen van asfalt vind ik een gemiste kans.

Antwoord

Zoals vermeld in de presentatie valt het opknappen van de slechte asfaltverharding buiten de opdracht voor het herstel van de groenstrook. Het besluit tot uitvoering en wanneer ligt bij de wegbeheerder. De wegbeheerder heeft dit op een lijst in de planning staan.

Participatie

 • Als we eerst een jaar wachten met het aanplanten van struiken voor meer privacy, hebben we er pas over 2 tot 3 jaar op zijn vroegst voordeel aan. Lijkt me onnodig zolang te moeten wachten
 • Waarom niet de wens aan extra knotwilgen (volgens ontwerp) wel direct meenemen?
 • Tot 17 oktober heb je de mogelijkheid om te reageren op het eerste ontwerp. Wanneer is de deadline voor het doorgeven van de wens voor de begroeiing tussen de knotwilgen?
 • U zegt: afwijken van het ontwerp kan, maar dan na de zomer 2022. Beheer is dan voor de bewoners. Geldt daarbij dan ook de plicht van een overeenkomst?
 • Waarom dan niet direct de knotwilgen mee? Die wens is allang bekend en past binnen het ontwerp?
 • Als deadline participatie ook al zo snel is kan je niet eerst kijken hoe het is in de nieuwe situatie.

Antwoord

De gemeente wenst eerst in het verbeterplan uit te voeren. Eerst de aanplant van alle nieuwe bomen en een nader beheer, zodat aanwonende de nieuwe situatie eerst kunnen ervaren. Misschien valt alles mee en blijkt dat de nieuwe situatie voor bewoners een goede verbetering is. Als dat in/na de zomer van 2022 niet zo is, staan we open voor het gesprek daarover.

Aanvullende wensen vanuit bewoners worden dan vanuit participatie opgepakt. Dat betekent wel dat van bewoners ook een tegenprestatie wordt verlangd. Bijvoorbeeld door meehelpen of onderhouden van de gewenste toevoegingen op het uitvoeringsplan.