De gemeente gaat het dijkje/groenstrook achter Noordeinde opknappen. Deze grond is van de gemeente.

Het werk-/projectgebied

Het gaat om de groenstrook achter Noordeinde gemeentegrond achter Noordeinde 5 t/m 89 (het ‘Onderweggetje’ of ‘Kerkepad’).

Op de onderstaande twee kaarten is zien waar het om gaat.

Onder de kaart staat een beschrijving hoe het gebied loopt

Hierboven zijn twee kaarten te zien. Links een smalle plattegrond die met een rode lijn aangeeft waar de groenstrook ligt. De rode lijn loopt van onder tot boven langs de sloot, genaamd Noordeinde. De rode lijn loopt van de Beethovenlaan tot de Wadde. Aan de overkant, rechts van de sloot liggen een aantal hofjes aan de straat Peuleyen. Onderaan loopt van rechts naar links de Beethovenlaan, die met een bocht overgaat in een andere weg; het Noordeinde. Het Noordeinde is een provinciale weg. Deze staat links op de kaart en loopt naar boven tot bovenaan de kaart. Bovenaan is een T-splitsing, waarop aan de rechterkant de Wadde aansluit.

Rechts een andere kaart. Dit is een vervolg op de 1ste linker kaart. Dit is ook een smalle plattegrond die met een rode lijn aangeeft waar de groenstrook ligt. De rode lijn loopt van onder tot boven langs de sloot, genaamd Noordeinde. De rode lijn loopt van de Wadde tot aan een straat aan de overzijde het Distelveld. Aan de overkant, rechts van de sloot liggen een aantal straten: het eerdergenoemde Distelveld, maar ook nog de Weidezoom en de Spireaweide. Onderaan loopt van rechts naar links de Wadde, die op de T-splitsing overgaat in een andere weg; het Noordeinde, de provinciale weg. Deze weg staat links op de kaart en loopt naar boven tot bovenaan de kaart.   

 

Hoe komt het eruit te zien?

We willen het beeld van knotwilgen met ruigtekruiden/gras en een houtsnipperpad herstellen.

Bij dit beeld passen bomen en struiken die in Nederland thuishoren. We verwijderen bomen en struiken die niet thuishoren in ons gebied. We vervangen deze door soorten die hier wel horen. We willen ook anders maaien, omdat we dan meer kruiden en bloemen terugkrijgen.

Het gewenste beeld dat wij voor ogen hebben, is hieronder te zien in een schets.

Dit is een dwarsdoorsnede, alsof we een schijf eruit gesneden hebben. Links is het slootje te zien, rechts de grote sloot. Tussen de twee sloten staat een boom; een knotwilg met daaronder bloemen en gras. Tussen het slootje dat aan de linkerkant ligt en de knotwilg die meer in het midden staat, loopt een smal houtsnipperpad.

Op de afbeelding is een dwarsdoorsnede te zien: alsof we een schijf eruit gesneden hebben. Links is het slootje te zien, rechts de grote sloot. Tussen de twee sloten staat een boom: een knotwilg met daaronder bloemen en gras. Tussen het slootje dat aan de linkerkant ligt en de knotwilg die meer in het midden staat, loopt een smal houtsnipperpad.

Planning

Het (uitvoerende) werk staat gepland tussen november 2021 en maart 2022.

Op 6 en 7 juli organiseert de gemeente bewonersavonden:

 • 6 juli Noordeinde noord, dat ten noorden van het Wadde ligt;
 • 7 juli Noordeinde zuid, dat ten zuiden van het Wadde ligt.

Bewonersavonden

We organiseren twee bijeenkomsten:

 • 6 juli Noordeinde noord, dat ten noorden van het Wadde ligt
 • 7 juli Noordeinde zuid, dat ten zuiden van het Wadde ligt

Bewonersavond 6 juli

Woont u op Noordeinde 63-89, Distelveld, Wadde, Weidezoom of Spireaweide dan adviseren wij u om naar de bewonersavond van 6 juli (Noordeinde noord), dat ten noorden van het Wadde ligt te komen.

 

Bewonersavond 7 juli

Woont u op Noordeinde 5-61 of Peuleyen dan adviseren wij u om naar de bewonersavond van 7 juli (Noordeinde zuid), dat ten zuiden van de Wadde ligt te komen.

Natuurlijk bent u natuurlijk van harte welkom op beide avonden.

 

Wilt u zo vriendelijk om aan ons door te geven naar welke bewonersavond(en) u komt?

Graag ontvangen wij uw naam, straat en huisnummer.

U kunt een email sturen naar de heer De Jong via s.dejong@waddinxveen.nl

Als wij uw aanmeldingen hebben ontvangen, sturen we u de inloggegevens.

 

Vragen en antwoorden bewonersavonden 6 en 7 juli 2021

 

Tijdens de bewonersavonden van 6 en 7 juli zijn veel vragen gesteld en op- en aanmerkingen gemaakt. De vragen en antwoorden staan hieronder.

Herstel wandelpad, Noordeinde 63 t/m 89

 

 • sommige bewoners zijn tegen een pad (privacy);
 • voor wie is het pad bedoeld?.....onderhoud of vreemden;
 • verbinding van pad.....specifieke vraag/behoefte voor herstel pad;
 • aandacht privacy.......lopen op 1 meter van achtertuin;
 • openbaar pad.....veiligheid in het geding.....makkelijker toegang tot achterkant woningen;
 • privacy openbaar toegankelijkheid ...... hondenuitlaat-pad;
 • ontsluiting vooral gemeente;
 • langs Weidezoom een open achtertuin, Distelveld idem;
 • tussen 73 en 81 bekijken directe inkijk;
 • meer maaien pad voorkeur boven snipperpad;
 • niet te breed pad is nu 50cm;
 • kan het pad niet meer aan de brede slootkant komen? Want woningen tuin aan smalle sloot meeste hinder;
 • een breed pad is uitnodigend;
 • liefst geen snipperpad;
 • gemaaid pad past beter bij de uitstraling.

Antwoord

De gemeente en bewoners weten nu nog niet of en welke gevolgen een vrije toegang zal meebrengen. Het is een feit dat de groenstrook na de woningbouw op Noordeinde 65 sowieso toegankelijk zal worden. Tot die tijd zal er niet echt een pad naar de Wadde zijn.

In de presentatie is vermeld dat er geen verhard pad komt van tegels of asfalt. Er zal een (passief) pad van houtsnippers en/of een gemaaid graspad komen. De meeste bewoners willen een “passief” graspad.

Dat betekend dat bijvoorbeeld 6x per jaar een strook van 75 tot 100 cm gemaaid wordt tussen de kruidenbegroeiing. Het pad is dan begaanbaar voor buurtbewoners en/of gemeente voor het uitvoeren van onderhoud aan de groenstrook. De gemeente gaat de aanwezigheid van het pad niet actief promoten. De groenstrook is openbaar gebied, iedereen mag hier lopen. We verwachten dat “rondsnuffelde” en “ongewenste bezoekers” zal meevallen. Of dit zo is zullen we moeten zien, want iedere situatie is anders.

Als u een open achtertuin heeft en wilt dat bezoekers niet in uw tuin kunnen kijken, zult u zelf actie moeten ondernemen. Dit mag alleen op uw eigen grond.

 

Doodlopend pad, Noordeinde 63 t/m 89

 • komt er hek op het einde...privéterrein;
 • waarom een doodlopend pad;
 • zie het nut doodlopend pad niet.

Antwoord

Het pad is doodlopend omdat de grond na Noordeinde 89 geen eigendom is van de gemeente. Maar tot het einde van het pad is het openbaar gebied en iedereen mag hier lopen. Dat het pad doodlopend is kan als voordeel hebben dat er minder bezoekers zullen komen.

De gemeente is niet van plan om een hek aan het eind van het pad te plaatsen. Als het zo is dat het pad toch als doorgaand pad wordt gebruikt, kan er een bord “privéterrein” geplaatst worden door de eigenaar.

 

Herstel wandelpad, Noordeinde 5 t/m 59

 • beter eerste levensgevaarlijke uitpad opknappen.
 • het uitpad is van oudsher een uitpad, nu wordt ons uitpad geschonden en ben er totaal niet blij mee.
 • het uitpad wordt nu veranderd in een wandelpad waar eenieder langs privé-eigendommen komt.
 • Waddinxveen heeft voldoende wandelpaden.

Antwoord

Het opknappen van de slechte asfaltverharding bij het uitpad valt buiten de opdracht voor het opknappen van de groenstrook. De wegbeheerder besluit tot uitvoering en wanneer dit gebeurt. Zij zijn op de hoogte van de situatie. De groenstrook is openbaar gebied en iedereen mag hier lopen. Dit gebeurt nu ook al, alleen is het pad soms slecht begaanbaar. In de presentatie is vermeld dat er geen verhard pad komt van tegels of asfalt. Er komt een pad van houtsnippers en/of een gemaaid graspad. Veel bewoners willen een “passief” graspad. Dat betekend dat bijvoorbeeld 6x per jaar een strook van 75 tot 100 cm gemaaid wordt tussen de kruidenbegroeiing. Het zal begaanbaar zijn voor buurtbewoners en/of gemeente voor het uitvoeren van benodigd onderhoud van de groenstrook. De gemeente gaat de aanwezigheid van het pad niet actief promoten.

 

Hondenoverlast

 • privacy openbaar toegankelijkheid ...... hondenuitlaat-pad;
 • ons privé uitpad ligt wel op de schop, wat krijgen we ervoor terug? Hondenpoep.

Antwoord

In de gemeente Waddinxveen geldt een opruimplicht voor hondenbezitters. Bewoners kunnen overlast melden via een FIXI-melding. Hierdoor wordt duidelijk hoe groot de overlast is en het team Handhaving kan dan in actie komen.

 

Nut en noodzaak herstel groenstrook

 • knotwilgen en oude struiken waren vanuit het oorspronkelijke plan voldeed prima;
 • laurieren zijn door de gemeente aangeplant;
 • is het nu technische noodzaak? Of verfraaiing of herstellen ongewenste of in de praktijk gegroeide zaken;
 • onderhoud lukt nu ook al jaren;
 • achterstallig onderhoud....paniekreactie;
 • hoe ziet het er beeld uit na 5 jaar;
 • een schone rij van groene haagplanten was vroeger ook. Strak en onderhoudsvriendelijk;
 • komt de begroeiing aan 1 kant of beide kanten;
 • fijn dat het duurzaam/groen wordt ingericht;
 • begroeiing (oerwoud) om te vervangen door kleinere bomen/knotwilgen? T.h.v. Peuleyen 120/122.

Antwoord

De gemeente knapt de groenstrook op zodat de uitstraling beter wordt. De groenstrook krijgt een mooi beeld van ruigtekruiden en knotwilgen. Niet gewenste plantensoorten worden op sommige plekken verwijderd en vervangen door planten die in dit gebied thuishoren. Ook zijn sommige struiken te groot geworden. Dit blokkeert het pad waardoor het niet beloopbaar is.

In de loop van de jaren zijn door bewoners ook eigen planten en bouwwerkjes aangebracht in de groenstrook. Of zijn spullen en materialen gedumpt in de groenstrook. Met de aanpak van de groenstrook wordt dit ook opgeschoond en verwijderd.

Veel van de knotwilgen die er nu staan, zijn van goede kwaliteit en blijven staan. Waar nu geen knotwilgen staan, planten we extra knotwilen om de rij bomen weer compleet te maken. De gemeente gaat het onderhoud van de ruigtekruiden beter aanpakken.

Op een paar plekken waar het dijkje door verzakking te laag ligt, hogen we die op met grond. Zo kan het water van de smalle sloot niet meer over het dijkje stromen naar de brede sloot.

Het beeld over 5 jaar is dan: een gemaaid graspad tussen bloeiende kruiden, met knotwilgen langs de brede sloot. Voor de afwisseling staan aantal er ook berkenbomen en struiken zoals elzen, hazelaars en krenten tussen de knotwilgen.

 

Maaibeheer ruigtekruiden

 • uitleg ruigte kruiden.....brandnetels;
 • pad regelmatiger gemaaid gazon;
 • i.p.v brandnetels kunnen er bloemen ingezaaid worden;
 • wat zijn ruigte kruiden;
 • het maaibeleid van de gemeente is aangepast, wordt dat weer teruggedraaid.

Antwoord

Sommige stukken zijn nu al mooi begroeid met kruiden zoals fluitenkruid, rode en witte klaver, brunel en scherpe boterbloem. Andere delen gaan we inzaaien met Nederlandse ruigtekruiden en op sommige plekken zal het vanzelf opkomen. Zo ontstaat er de komende jaren een leuk beeld aan verschillende bloeiende kruiden. Dit heeft ook een positieve invloed voor insecten, zoals bijen en vlinders.

We maaien, zoals het er nu naar uit ziet, 1 en/of 2x per jaar alles en het graspad 6x. Bijvoorbeeld na zaadvorming van de kruiden, zodat die zaden het jaar erop weer kunnen groeien en bloeien. Ook kan het zo zijn dat we gefaseerd gaan maaien. Dat betekent dat we sommige stukken overslaan en die dan paar weken later wel maaien. Hierdoor krijgen de eerder gemaaide kruiden tijd om te herstellen. Het maaisel blijft een paar dagen liggen. Daarna wordt het opgeruimd en wordt de bodem niet heel veel rijker aan voedingstoffen. Dit voorkomt brandnetels en bramen.

 

Groenafval, brandnetels, bramen en ratten

 • compost eigen grond volkstuinen;
 • rattenprobleem;
 • groenafval op het "pad";
 • compost uitzicht Noordeinde;
 • rommel is van de volkstuinen;
 • op het eerste stuk groeien ook heel veel brandnetels;
 • dump van snoeiafval. Waar kunnen we dit melden?

Antwoord

Groenafval mag niet meer gedumpt worden. Ook andere materialen/spullen zoals stenen, hout en andere troep. Ook auto’s, aanhangers en andere voertuigen mogen niet meer in de strook gestald of geparkeerd staan. Team Handhaving doet haar best om dit in de gaten te houden, maar we hebben ook de hulp van bewoners nodig.

Groenafval en ander afval biedt u aan op de goede manier in de gft-containers en/of andere gemeentelijke voorzieningen. De oplossing voor dit probleem ligt bij de bewoners zelf.

Als er toch dumpingen zijn, kan dit altijd gemeld worden door een FIXI-melding te doen bij de gemeente.

Brandnetels, bramen en ratten komen juist af op maaisel van gazon, snoeiafval en andere troep wat gedumpt wordt in de groenstrook. Samen moeten we onze leefomgeving schoon houden.

Het groenafval bij het volkstuinencomplex wordt met eigenaar besproken. Op eigen privégrond mag u een composthoop hebben. natuurlijk hoeft dat niet per se een rommelig beeld te geven. Het mag in ieder geval niet op gemeentegrond gebeuren.

 

Hoge bomen

 • hoge bomen zouden kunnen omwaaien en op de huizen terecht kunnen komen;
 • achter 74 staat een hoge lijsterbes. Is dit een boom of een fruitboom;
 • volwassen bomen laten staan;
 • Weidezoom 52 en 54 hoge bomen zorgen voor privacy;
 • bij kruisje ter hoogte van Peuleyen 120/122 staan 2 á 3 grote bomen. Wat gebeurd er met die bomen;
 • wat gebeurd er met de berk achter nr. 55? Die boom wordt erg hoog en geeft veel schaduw;
 • kan die Berk achter nr. 55 ook gekort worden;
 • begroeiing (oerwoud) om te vervangen door kleinere bomen/knotwilgen? Peuleyen 120/122;
 • ik ben er heel blij met al die bomen.

Antwoord

De gemeente Waddinxveen heeft een zorgplicht voor bomen. Elke 3 jaar moeten de bomen gecontroleerd worden. Dan wordt naar de conditie van de boom gekeken, of er ziektes zijn, of er dode takken aanwezig zijn, of ze verzwakt zijn door ouderdom en dergelijke. Aan de hand van die controle wordt gekeken of een slechte boom gekapt moet. Als een boom gezond is, mag die blijven staan.

In de presentatie hebben we bij een aantal bomen die weg gaan een rood kruis gegeven. Naar een aantal gevallen zullen we opnieuw goed kijken. We kunnen nu nog niet aangeven of alle bomen blijven staan of dat er ook nog wat bomen weg gaan. We houden ook zoveel mogelijk rekening met overlast van hoge bomen, maar ook met bewoners die het juist fijn vinden. In het eindontwerp wordt dit allemaal duidelijk.

Zo blijven een deel van de berkenbomen achter Noordeinde 35 t/m 59 zeker staan. We snoeien deze bomen ook niet in hoogte terug. Dat is tegen de natuurlijke groei van bomen in en kan in de toekomst gevaar opleveren.

 

Elzen bosschage, Noordeinde 5 - Beethovenlaan

 • blijft de groene wand van elzen intact;
 • de elzen aan het begin achter de Peuleyen zijn er nu erg veel en zullen elkaar gaan verdringen;
 • dunnen jullie de begroeiing uit;
 • betekend “in hakhout beheren” ook korter maken;
 • worden de elzen allemaal tegelijk kort gemaakt of half om half zodat er ook hoog groen blijft en de vogels nog takken om op te zitten.

Antwoord

De knotwilg komt het meeste voor. Ook staan er af en toe elzenbomen. Dit is een Nederlandse plantsoort die we willen houden. We gaan deze elzen wel als hakhout beheren. Dat betekent dat de elzen om de paar jaar afgezaagd worden en dan groeien de jonge takken weer de hoogte in. Dit terugsnoeien gebeurt dan om de 4 of 5 jaar. De elzen snoeien we niet allemaal tegelijk terug. Elk jaar zullen we een aantal snoeien, zodat altijd nog genoeg blijft staan voor vogels en andere dieren. De groene wand zoals die nu is blijft, in een andere vorm, bestaan.  

 

Knotwilgen snoeien en erbij planten

 • op welke manier houdt het plan rekening met zicht op de loods Distelveld;
 • hoe vaak worden knotwilgen geknot;
 • niet om en om knotten geeft rommelig beeld;
 • wel om en om knotten is wenselijk;
 • goed idee om meer knotwilgen of andere begroeiing aanbrengen voor privacy.

Antwoord

 

De knotwilgen knot de gemeente om en om. De meeste bewoners willen dit. Geknotte bomen lopen in het voorjaar weer uit, zo blijven er genoeg groene bomen over voor een goede groene afscherming.

Het per groep van 3 of 5 bomen achter elkaar knotten en daarna weer 3 of 5 niet, kan ook. Alleen geeft dit een veel kaler en niet gewenst wisselend beeld.

Waar nu geen knotwilgen staan, planten we nieuwe. Op een paar plekken kan het nodig zijn om bijvoorbeeld een grote loods of bouwwerk van Noordeinde aan het zicht te onttrekken. Dan is het mogelijk bijvoorbeeld extra lage knotwilgen erbij te planten. Of misschien een takkenril (gestapelde bundels takken) aan te leggen. Als dit extra groenonderhoud voor de gemeente oplevert, is het fijn dat bewoners meehelpen met het snoeien van deze knotwilgen. Dit als tegenprestatie bij aanvullende wensen. 

 

Wadde ingang naar groenstrook

 • hoe wordt de ontsluiting geregeld begin Wadde;
 • pad aan het begin minder uitnodigend;
 • Wadde is niet veilig en het pad komt hierop uit;
 • pad afsluiten en als nodig openen voor onderhoud.

Antwoord

De Wadde wordt ook aangepakt. Bij de oversteek van het pad komt meer overzicht. Een deel van de beplanting langs de Wadde gaat weg of gaan we snoeien. Hierdoor komt er meer zicht op de rijbaan bij het oversteken. Voetganger en automobilist kunnen elkaar beter zien. Er komt geen officiële oversteekplaats zodat het rustig achterpad blijft. Het afsluiten van het pad met een hek en poort is niet de bedoeling. De groenstrook moet openbaar en vrije toegang zijn.

 

Kwelsloot

 • blijft de huidige smalle kwelsloot zoals het is of wordt die langer:
 • waterstand smalle sloot: gaat dit veranderen? Soms bij lange droogte staat deze sloot bijna droog.

Antwoord

In het Noordeinde ligt ondergronds ter hoogte van de weg een infiltratieriool die ervoor zorgt dat de dijk Noordeinde vochtig genoeg blijft. Dit water stroomt dan in het kwelslootje: het smalle slootje achter de woningen aan het Noordeinde. Deze kwelsloot blijft bestaan. Ook de waterstanden van nu blijven zoals ze nu zijn. Volgens het waterschap is dit in orde. Bij hele droge zomers kan de sloot, net zoals nu, een tijdje droog staat. Dit is geen probleem. De sloot vult zich weer bij een regenbui.

Tussen Noordeinde 81 en 83 is nu geen kwelsloot meer aanwezig. Het water stroomt hier over lagere stukken en via de bodem weg naar de brede sloot. Dit wil de gemeente beter regelen door de aanleg van een nieuwe smalle kwelsloot in het verlengde van de oude. En een nieuwe afvoerbuis tussen de kwelsloot en brede sloot.

 

Beschoeiing

 • beschoeiing kleine slootje....nalopen. Slechte beschoeiing;
 • zal er ook gekeken worden naar de beschoeiing? Aan de kant van de grote sloot;
 • wordt de beschoeiing aan de Peuleyenzijde ook meegenomen? Deze is regelmatig slecht.

De beschoeiingen in heel Waddinxveen worden dit jaar gecontroleerd. Vanuit die rapportage gaat de gemeente eerst de slechtste plekken aanpakken. De beschoeiing langs de groenstrook is nog van redelijk voldoende kwaliteit. Het besluit tot uitvoering en wanneer ligt bij de waterbeheerder. Binnen dit project gaan we daarom geen aanpassingen doen aan de beschoeiing van de sloten.

 

Overlast volkstuinen water halen

 • handpomp is een goede suggestie.

Antwoord

Aan de volkstuinders wordt voorgesteld om op hun tuinen een handwaterpomp te plaatsen met een slang in de brede sloot. Dan is het voor de gebruikers mogelijk om water op te pompen. Zij hoeven niet meer met de gieter naar de brede sloot te gaan voor water. Dit laatste wordt nu als overlast ervaren. Water halen uit de sloot mag en kan niet verboden worden.

 

Bladkorven en bladoverlast

 • vraag om bladkorven, kan dit geregeld worden;
 • de gemeente komt te weinig en het wordt wel gevaarlijk door de gladde bladeren in de herfst. Het autovrije plein voor Peuleyen 10.

Antwoord

Als in de herfst behoefte is aan een bladkorf, kunt u altijd een FIXI-melding doen. Dat kan ook als ergens bladoverlast is. Door de meldingen kan de gemeente hierop gericht in actie komen.

 

Schapen

 • maaien/begrazen met schapen mogelijk:
 • schapen lopen.....garantie geen honden....

Antwoord

Het is mogelijk om een deel van de groenstrook door schapen te laten begrazen en minder te maaien met een maaimachine. Dit wordt wel intern besproken of dit ook in de praktijk haalbaar is.

Het grazen door schapen vraagt wel om goede afwegingen en keuzes.

Zoals ook tijdens de presentatie besproken is, is er gevaar en risico door loslopende honden. Honden mogen niet loslopen, maar dit gebeurt helaas wel. Dan is strikte handhaving weer nodig en moeten dan ook meldingen via FIXI gedaan worden. Daar hebben we ook de hulp van bewoners bij nodig, zodat de overlast duidelijk wordt. Overlast van loslopende honden op eigen terrein is een privé-aangelegenheid, waar de gemeente weinig aan kan doen.

 

Vervolgstappen en schetsontwerp

 • verwachting van uitvoering;
 • wat zijn de vervolgstappen.....uitgewerkt plan ter inzage;
 • getoonde beelden ontvangen per mail of via de site van de gemeente;
 • graag een samenvatting van de 2 bijeenkomsten met de "dia's".

Antwoord

De presentatie met daarin het schetsontwerp kunnen wij op verzoek per mail naar u versturen.

Het voorlopige ontwerp delen wij met u tijdens de volgende bewonersavond. Deze wordt ook weer met u besproken.

De verwachting is dat er rond november begonnen wordt met de uitvoering. Bewoners krijgen op tijd hierover bericht.

 

Spullen en planten die in/op de groenstrook staan, moeten opgeruimd worden

Spullen en planten van bewoners die op verschillende plekken achter de achtertuinen staan geven problemen voor de werkzaamheden. Wilt u het opruimen? Anders doet de gemeente dat.

De sloten

Het smalle slootje achter het Noordeinde langs de achtertuinen blijft en wordt hier en daar hersteld. Daardoor blijft de dijk van het Noordeinde nat genoeg. Zo blijft de waterhuishouding goed en voorkomen we vervelende verzakkingen.

De brede sloot langs Peuleyen, Weidezoom en Distelveld blijft zoals die nu is.

Het dijkje

Op plekken waar de dijk verzakt is bij de achtertuinen, alleen binnen het werkgebied, gaan we de dijk ophogen.

Houtsnipperpad

De wandelfunctie komt weer terug en wordt verbeterd. De ingangen gaan we beter herkenbaar maken. Straks kan er van de Beethovenlaan naar de Wadde en weer terug gelopen worden. En ook van de Wadde naar het eind tot Noordeinde 89 en weer terug naar de Wadde. Het deel bij het Distelveld blijft nog doodlopend.

Hoe gaat de gemeente het straks beheren/onderhouden?

We willen minder maaien, omdat we dan meer kruiden en bloemen terugkrijgen. Dit is goed voor de natuur. De knotwilgen knippen we periodiek (jaarlijks) om en om, omdat dit belangrijk is voor insecten. Een voordeel is dat het niet meteen een kale plek is. Een hele rij of een deel van de rij kaal- of terugsnoeien is dan ook niet het beeld dat we wensen.

Mogen wij als bewoners ook zelf iets doen?

Ja, maar met goede afspraken! Deze vorm van bewonersparticipatie juicht de gemeente toe.

Heeft u ideeën, op- en aanmerkingen?

Bewoners weten vaak wat het beste is voor hun straat of wijk. Daarom horen we graag wat bewoners belangrijk vinden. Mailen kan naar s.dejong@waddinxveen.nl onder vermelding van: groenstrook Noordeinde.