De nieuwe, 18e Noodverordening Covid-19 veiligheidsregio Hollands Midden, treedt op 18 november 2020 in werking. Voor de veiligheidsregio Hollands Midden zijn de aanwijzingen van de minister  VWS t.a.v. de aanpassingen van de maatregelen voor de beheersing van Covid-19 vertaalt in een nieuwe noodverordening. De noodverordening wijkt niet af van de landelijke richtlijn en geeft een uitleg over de nu geldende 1,5 meter afstandsnorm, het dragen van mondkapjes in het openbaar vervoer en de nieuwe normen voor het organiseren van samenkomsten binnen gebouwen en in de buitenlucht. 

De noodverordening wordt bekendgemaakt op officielebekendmakingen.nl

 

Aanwijzingsbesluit verboden gebied parkeerterreinen