Wij willen het onze inwoners zo gemakkelijk mogelijk maken om PMD-afval te scheiden. Daarom kunnen inwoners in de omgeving van het Gouweplein sinds kort hun PMD (plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankenkartons) ook kwijt in een verzamelcontainer. 

De PMD-verzamelcontainers bieden een extra service naast de huis-aan-huis inzameling van de PMD-zakken. Inwoners met weinig opslagruimte voor  afval kunnen hun PMD-afval tussentijds ook kwijt in de verzamelcontainers. 

Extra service

Wethouder Leferink: ''Samen met Cyclus willen wij het scheiden van PMD stimuleren en tegelijkertijd het gebruiksgemak voor onze inwoners vergroten. Zo houden wij met elkaar Waddinxveen schoon".

Afval goed scheiden loont

Waddinxveners scheiden hun afval goed. In 2019 werd maar liefst 28 kilo PMD per inwoner ingezameld. En naar verwachting was dit in 2020 meer dan 30 kilo. Door afval goed te scheiden blijft er minder restafval over. Omdat er minder restafval is en meer PMD afval, is op verzoek van inwoners uit de omgeving de opslagruimte van de huidige verzamelcontainers voor restafval onderzocht. 

Restafvalcontainer wordt PMD-container

De huidige restafvalcontainers hebben meer dan genoeg opslagruimte. Daarom hebben wij Cyclus gevraagd om twee restafvalcontainers, in de Houtstraat en aan het Spoorpad, te wijzigen naar twee verzamelcontainers voor PMD. Zo is er een extra mogelijkheid voor u om uw PMD weg te brengen en wordt er beter gebruikgemaakt van de opslagruimte van de overige restafvalcontainers in de omgeving.