Evert Jan Nieuwenhuis, burgemeester van Waddinxveen, treedt aan als de voorzitter van de SGP-bestuurdersvereniging. Hij volgt hiermee Pieter Verhoeve op die onlangs zijn functie neerlegde toen hij aantrad als burgemeester van Gouda. Nieuwenhuis: ‘Als burgemeester merk ik dat er behoefte is aan bekwame en integere politici op alle bestuurlijke niveaus. Ik lever daarom graag mijn bijdrage aan het adviseren en ondersteunen van zowel jong talent als zittende bestuurders. Samen met de andere bestuursleden bouwen we verder aan onze vereniging. Ik heb er zin in!’

De SGP-bestuurdersvereniging is een apart orgaan binnen de SGP, gericht op de toerusting, begeleiding en nazorg van SGP-politici en bestuurders in het land. De voorzitter van de vereniging vertegenwoordigt de SGP-bestuurders in allerlei verbanden, bijvoorbeeld op het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en in contact met andere bestuurdersverenigingen. De bestuurdersvereniging wenst Nieuwenhuis alle goeds toe in zijn werk voor de vereniging. 

Evert Jan Nieuwenhuis op de fiets