De afgelopen tijd was er een lange wachttijd voor het wegbrengen van afval naar het afvalbrengstation. Daarom gaat het afvalbrengstation tijdelijk vanaf dinsdag 28 april op doordeweekse dagen eerder open. De nieuwe openingstijden zijn: 12.00 uur–16.30 uur. Om voor bezoekers en medewerkers de 1,5 meter-regel in acht te nemen, mogen er 5 auto’s tegelijk op het terrein.

LET OP: Steekproefsgewijs wordt gecontroleerd of u in Waddinxveen woont. Als uw identiteitsbewijs niet door de gemeente Waddinxveen is uitgegeven, moet u een document meenemen waar uw naam en adres op staat.

Vaak wordt ons gevraagd: kan het afvalbrengstation ook ’s ochtends open? Helaas kan dat niet omdat de medewerkers van het afvalbrengstation ’s ochtends afval inzamelen in het dorp. Ook moet ’s ochtends het ingezamelde afval van de vorige dag worden opgehaald. De nieuwe tijdelijke openingstijden zijn dus het maximaal haalbare.