Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning (regulier)

 • Coenecoop 59: uitbreiding tussenvloer aan achtergevel van bestaand gebouw (17-01-2022, zaaknr. 2022017105, publicatie aanvraag: 21-01-2022);
 • Honingbij 12: plaatsen dakraam (14-01-2022, zaaknr. 2022016056, publicatie aanvraag: 21-01-2022);
 • Otto-erf 2: aanleggen in- of uitrit (14-01-2022, zaaknr. 2022016566, publicatie aanvraag: 21-01-2022);
 • Sniepweg 13B: aanleggen 4 padelbanen (04-11-2021, zaaknr. 2021311703, publicatie aanvraag: 27-01-2022);
 • Sparrengaarde 45: realiseren uitbouw aan zijkant woning. (19-01-2022, zaaknr. 2022020536, publicatie aanvraag: 26-01-2022);
 • Wikkeveld 18: uitvoeren gevelwijziging (19-01-2022, zaaknr. 2022020631, publicatie aanvraag: 26-01-2022).

Verleende omgevingsvergunningen (regulier)

 • bij Henegouwernesse 22 (G3297): nieuw bouwen foliekas (24-01-2022, zaaknr. 2021299225, publicatie besluit: 26-01-2022);
 • Cederhout 4 t/m 44 (even), Ebbenhout 3 t/m 45 (oneven), Olijfhout 34 en 36: bouwen 45 woningen (Parkrijk fase 2) Triangel (20-01-2022, zaaknr. 2021314559, publicatie besluit: 24-01-2022);
 • Kromme Esse 4 E: intern wijzigen gedeelte van het pand en wijzigen functie (19-01-2022, zaaknr. 2021276614, publicatie besluit: 21-01-2022).

Tegen deze besluiten kunt u bezwaar maken.

Verlenging beslistermijn

 • Park Triangel (E3470, E2138, E3456, E3516): bouwen 41 woningen (Park Triangel) (19-01-2022, zaaknr. 2021328238, publicatie besluit: 21-01-2022);
 • Staringlaan 14: bouwen 20 bedrijfsunits (24-01-2022, zaaknr. 2021335134, publicatie besluit: 26-01-2022).