• de Akker 65: plaatsen van puincontainer (17-03-2022, zaaknr. 2022073905, datum aanvraag: 23-03-2022);
  • Henegouwerweg 4: aanpassen van bijgebouw t.b.v. opvang vluchtelingen (18-03-2022, zaaknr. 2022074449, datum aanvraag: 23-03-2022);
  • Onderweg 6: plaatsen van vlonder met overkapping (14-03-2022, zaaknr. 2022069324, datum aanvraag: 23-03-2022);
  • Promenade 1: vervangen van reclame en plaatsen van deur t.b.v. een geldautomaat (16-03-2022, zaaknr. 2022071696, datum aanvraag: 21-03-2022).

Bezwaar is nog niet mogelijk.