• Voorofsche Polder (B7377): verbeteren weidevogelgebied Voorofsche polder (14-10-2021, zaaknr. 2021290110, publicatie aanvraag: 20-10-2021);
  • Bloemendaalseweg 2A: verbreden brug (13-10-2021, zaaknr. 2021288756, publicatie aanvraag: 19-10-2021);
  • Coenecoop 67: uitbreiden bedrijfspand (15-10-2021, zaaknr. 2021292520, publicatie aanvraag: 20-10-2021);
  • Henegouwerweg 119B: herontwikkelen en extra leefruimte van vleeskuikens realiseren (11-10-2021, zaaknr. 2021287209, publicatie aanvraag: 19-10-2021);
  • Otto Matseweg 2, 4 en 6: plaatsen stellingen in magazijn (14-10-2021, zaaknr. 2021291397, publicatie aanvraag: 20-10-2021);
  • Schuberthof 40: vervangen kozijnen (16-10-2021, zaaknr. 2021292767, publicatie aanvraag: 20-10-2021);
  • Staringlaan 16: bouwen 9 bedrijfsunits (14-10-2021, zaaknr. 2021291476, publicatie aanvraag: 20-10-2021);
  • Stationsstraat 37: vellen 2 bomen (18-10-2021, zaaknr. 2021293222, publicatie aanvraag: 21-10-2021).

Bezwaar is nog niet mogelijk.