Tussen haakjes datum van ontvangst en zaaknummer:

  • Alberdingk Thijmlaan 2A : plaatsen overkapping terras (10-11-2020, zaaknr. 2020305044, datum aanvraag: 23-11-2020);
  • Korenakker 5 : bouwen schuur voortuin (19-11-2020, zaaknr. 2020313081, datum aanvraag: 26-11-2020);
  • Noordeinde 89 : realiseren uitrit naar p,rovinciale weg (18-11-2020, zaaknr. 2020312100 datum aanvraag: 26-11-2020);
  • Plasweg nabij nr: 30 : aanleggen 6 bruggen (19-11-2020, zaaknr. 2020313402, datum aanvraag: 24-11-2020);
  • Wingerd 1 t/m 235 : vervangen kozijnen en gevelbekleding (19-11-2020, zaaknr. 2020313549, datum aanvraag: 24-11-2020).

Bezwaar is nog niet mogelijk.