Tussen haakjes datum van ontvangst en zaaknummer:

  • Groensvoorde 112: verhogen borstwering begane grond aan voorgevel (27-04-2020, zaaknr. 2020117394, publicatie aanvraag: 04-05-2020);
  • Herbarenerf 11: realiseren parkeerplaats naast woning (21-04-2020, zaaknr. 2020113015, publicatie aanvraag: 29-04-2020);
  • Peuleyen 62: in gebruik nemen openbaar groen t.b.v. uitbreiding tuin bij woning verplaatsen schuur (16-04-2020, zaaknr. 2020108633, publicatie aanvraag: 01-05-2020);
  • Wilhelminakade 94: bouwen woning (23-04-2020, zaaknr. 2020115539, publicatie aanvraag: 29-04-2020).

Bezwaar is nog niet mogelijk.