Het college van B&W heeft besloten dat er een nieuw plan moet komen voor het permanente schoolgebouw Park Triangel. De reden hiervan is dat de aanbesteding voor het bouwen van een permanent schoolgebouw met 8 lokalen, ruimte voor kinderopvang en een gymnastieklokaal geen geldige aanbiedingen heeft opgeleverd. Bij het maken van een nieuw plan kijken we in hoeverre we de uitkomsten van de nieuwste leerlingenprognoses mee kunnen nemen. Ook moet er een plan komen voor de periode dat het permanente schoolgebouw er nog niet is. We ontwikkelen de nieuwe plannen in samenwerking met de schoolbesturen.      

De aanbesteding van het permanente gebouw heeft geen geldige aanbiedingen opgeleverd

De aanbesteding bestond uit het bouwen van een permanent schoolgebouw met 8 lokalen, ruimte voor kinderopvang en een gymnastieklokaal. De gemeente kreeg 1 aanbieding binnen tijdens de aanbestedingsprocedure. Deze aanbieding bleek ongeldig, waardoor we de aanbesteding moesten terugtrekken. Dit betekent dat we nu niet kunnen starten met de bouw van het permanente schoolgebouw. En dat er in augustus 2023 geen permanent schoolgebouw klaar is, zoals de planning was.

We gaan aan de slag met het ontwikkelen van een nieuw plan voor het permanente gebouw

Hierbij maken we ook een plan voor klaslokalen voor de overbruggingsperiode: de periode van augustus 2023 tot het moment dat het permanente schoolgebouw klaar is. En we onderzoeken de mogelijkheden voor deze periode voor kinderopvang, binnensport en gymnastiekonderwijs.

Bij het maken van de plannen kijken we ook naar de nieuwste leerlingenprognoses

De nieuwste leerlingenprognoses van juni 2022 laten een grotere groei van het aantal leerlingen zien dan eerder was voorspeld. Bij het maken van een nieuw plan kijken we in hoeverre we de uitkomsten van de nieuwste leerlingenprognoses mee kunnen nemen. Dit doen we in samenwerking met de schoolbesturen, stedenbouw, binnensport en gymnastiekonderwijs. Ook onderzoeken we hierbij de ruimtebehoefte aan kinderopvang.

Het tijdelijke schoolgebouw met 10 lokalen is inmiddels in gebruik

In januari 2022 is de bouw van het tijdelijke gebouw gestart. Afgelopen maandag werd het gebouw feestelijk geopend en in gebruik genomen.