De Monitor Sociaal Domein 2021 biedt een overzicht over bijvoorbeeld het zorggebruik en de uitgaven in het sociaal domein in Waddinxveen. Het doel van de monitor is om inzicht te geven in de ontwikkelingen van 2021. De coronacrisis kan invloed hebben gehad op de cijfers. Bij de Jeugdwet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is een sterke stijging te zien in de uitgaven, verder zijn er geen grote ontwikkelingen. Het college van burgemeester en wethouders heeft de Monitor Sociaal Domein 2021 op 24 mei 2022 vastgesteld en aan de gemeenteraad aangeboden.

Bekijk de monitor Sociaal Domein 2021(externe link)