In Waddinxveen staat al een windpark langs de A12, de vier turbines van Windpark Distripark. Om de doelstellingen te behalen, zijn meer windturbines en/of zonneparken nodig. Maar wat zijn de beste locaties voor windmolens en zonnepanelen in Waddinxveen? We hebben een locatieonderzoek zon- en windenergie laten uitvoeren door een onafhankelijk bureau. Hieruit blijkt waar, binnen de gemeentegrenzen van Waddinxveen, mogelijkheden zijn voor duurzame energie-opwekkers. Let op: het gaat hier om mogelijkheden. Dit zijn niet de definitieve locaties voor windmolens en zonneparken.

Ruimtelijke belemmeringen

In de mogelijkhedenstudie is rekening gehouden met de volgende ruimtelijke belemmeringen:

 • Woonbebouwing / overige bebouwing
 • Auto-, spoor en waterwegen
 • Hoofdkabels en leidingen
 • Hogedruk aardgasleidingen
 • Hoogspanningsleidingen
 • Overige leidingen
 • Laagvliegroutes en luchtvaartbegeleiding
 • Straalpaden
 • Veiligheid bij bedrijven en installaties
 • Ecologische waarden
 • Landschappelijke waarden
 • Archeologie en cultuurhistorie
 • Bestaande windturbines

Rondom deze belemmeringen zijn minimale afstanden aangehouden, die volgen uit wet- en regelgeving.
Bent u benieuwd naar de uitkomsten van het locatieonderzoek? Op onderstaande kaarten ziet u de mogelijkheden voor zonneparken, windturbines van 100 meter en 160 meter hoogte. Door op de kaarten te klikken, krijgt u de kaart groter in beeld.

Kaarten

 • Zon
 • Wind 100 meter
 • Wind 160 meter

Tijdens de participatieavond over zon- en windenergie zijn de mogelijkheden uit het locatieonderzoek vertaald in verschillende energiemixen en deze varianten zijn op een plattegrond van Waddinxveen getekend. Tijdens het Energiespel hebben inwoners hun voorkeur uitgesproken voor de verdeling van zon- en windenergie. Omgevingsdienst Midden Holland (ODMH) heeft deze varianten uitgewerkt in een 3D versie.

Energiespel 1            

Energiespel 2

Weten hoe zo'n Energiespel verloopt? En wat vinden aanwezigen van zo'n avond? U ziet het in onze video over het Energiespel op 30 oktober 2018.

Bekijk de video