Regeling Bijdrage Maatschappelijk Activiteiten

  • kinderen onder de 18 jaar;
  • chronisch zieken en gehandicapten;
  • personen die de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Voor deze regeling geldt dat uw inkomen maximaal 130% mag zijn van de voor u geldende bijstandsnorm.

Meer informatie over bijdrage maatschappelijke activiteiten

Individuele Inkomenstoeslag

De Individuele Inkomenstoeslag is er voor mensen die langdurig een laag inkomen hebben.  Voor deze regeling geldt dat uw inkomen gedurende drie jaar maximaal 130% mag zijn van de voor u geldende bijstandsnorm.

Meer informatie over individuele inkomenstoeslag

Tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten

Personen die chronisch ziek en/of gehandicapt zijn, kunnen jaarlijks een bedrag van € 161,00 (in 2021) en € 164,00 (in 2022) aanvragen voor kosten. Voor deze regeling geldt dat uw inkomen maximaal 130% is van de voor de bijstandsnorm die voor u geldt.

Meer informatie over de tegemoetkoming

Tegemoetkoming aanvragen

Bijdrage in schoolkosten

De inkomensgrens voor de schoolkostenregeling is maximaal 130% van de voor u geldende bijstandsnorm. De schoolkostenregeling is voor leerlingen van groep 8 van het basisonderwijs en leerlingen van het voortgezet onderwijs tot en met 17 jaar.

Meer informatie over de bijdrageregeling schoolkosten

Collectieve Ziektekostenverzekeringen voor Minima

Zorg wordt steeds duurder, daarom is het belangrijk dat inwoners goed verzekerd zijn. De gemeente Waddinxveen vindt uw gezondheid belangrijk. Daarbij hoort een goede en betaalbare zorgverzekering, zowel voor Waddinxveners met een laag inkomen als voor inwoners met een hoge zorgvraag als gevolg van een chronische ziekte of beperking.

Meer informatie over de collectieve ziektekostenverzekeringen voor minima

Woonkostentoeslag

U kunt bij de gemeente woonkostentoeslag aanvragen voor een huurwoning of een koopwoning. Om in aanmerking te komen voor woonkostentoeslag moet uw inkomen met meer dan 25% gedaald zijn.

Meer informatie over woonkostentoeslag

Direct regelen

Aanvraag Minimaregelingen

Indienen declaratie minimaregelingen

Studenten kunnen geen minimaregelingen aanvragen.

Let op: u moet daarvoor inloggen met uw DigiD.

Meer informatie

Overzicht van de inkomsten vanaf 1 juli 2022, norm 130% zonder vakantietoeslag

Leeftijd personennorm 130%

Personen tussen de 21 jaar en de AOW-leeftijd
Gehuwd/samenwonend1.943,93                                                                    
Alleenstaanden/alleenstaande ouder1.360,75                                                                    
Personen met de AOW-leeftijd en ouder
Gehuwd/samenwonend2.050,54 (waarvan € 43,00 niet wordt meegerekend)
Alleenstaanden/alleenstaande ouder  1.513,71 (waarvan € 21,50 niet wordt meegerekend)

Dit zijn netto inkomsten per maand. Uit loon, pensioen of een uitkering. Huur- of zorgtoeslag vallen niet onder deze inkomsten.

Grens van het vermogen (geldt per 1 juli 2022)

Uw vermogen, waaronder ook een eigen huis valt (= waarde van het huis minus de openstaande hypotheek), mag in de maand van aanvraag niet hoger zijn dan:

    Gezinssituatie    Vermogensgrens
Alleenstaand         €   6.505,00
Alleenstaande ouder  € 13.010,00
Gehuwd/samenwonend  € 13.010,00

Let op: ook het bedrag op de spaarrekeningen van thuiswonende kinderen t/m 17 jaar wordt meegerekend als vermogen.

De grens van het vermogen wordt verhoogd met een bedrag van € 7.054,00 per persoon als u niet of onvoldoende verzekerd bent voor begrafeniskosten. Dit bedrag staat op een aparte rekening, waarop alleen geld gestort wordt.

Heeft u gevonden wat u zocht op deze pagina?