Het einde van het jaar nadert. Een veelbewogen jaar dat heel anders eindigt dan het begon.

De wethouders en de burgemeester van Waddinxveen blikken de komende weken terug op 2020 en kijken vooruit naar 2021. 

Evert Jan Nieuwenhuis: Het verschil maken door open ogen en oren, maar vooral een open hart

2020

We kennen allemaal bijzondere jaren in ons leven. Bijvoorbeeld ons geboortejaar of ons trouwjaar. De jaren waarin we kinderen kregen. Of het jaar waarin we een geliefde verloren. Het zijn bijzondere jaren waarvan we het jaartal onthouden. Zo’n jaar is ook 2020. Om nooit te vergeten!

2020…Het jaar waarin Nederland in de greep was van het coronavirus. Er gebeurde wat we nooit voor mogelijk hadden gehouden. Ons land ging op slot. Een ongekende crisis hield ons bezig. Massaal luisterde Nederland naar toespraken van onze koning en de premier. 2020 is voor Nederland een jaar dat we niet snel zullen vergeten.

2020… Het jaar waarin Waddinxveen volop te maken kreeg met de gevolgen van het virus. Onze kinderen kregen thuis hun onderwijs. Onze ondernemers moesten de deuren sluiten of zagen hun omzet kelderen. Onze ouderen kregen niet of nauwelijks bezoek. Onze moskeeën en kerken bleven nagenoeg leeg. En dat niet alleen. 2020 was ook het jaar waarin Waddinxveen te maken kreeg met een bestuurscrisis. Wethouders gingen, nieuwe wethouders kwamen. Al met al is 2020 ook voor Waddinxveen een jaar dat ons nog lang zal heugen.

2020…Het jaar waarin wij in ons eigen gezin te maken kregen met zorgen rondom de gezondheid van mijn vrouw. Opeens stond ons (gezins-)leven op z’n kop. Wat zeker leek, wankelde. Prioriteiten verschoven. Misschien hebt u zelf ook persoonlijke dingen meegemaakt. Ziekte of rouw in uw familiekring. Zorgen om uw zaak. Het verliezen van uw baan. Gebeurtenissen die u diep raakten. Zo diep, dat 2020 in uw geheugen staat gegrift.

In ons land, in ons dorp, in onze eigen omstandigheden is veel gebeurd. Dat maakt het een jaar om nooit te vergeten. Dan blijft aan het eind van het jaar de vraag waar 2020 ons brengt en wat het ons heeft geleerd. Dat zijn heel veel lessen. En één daarvan is: De maakbare samenleving bestaat niet.

2021

Als we vooruitkijken naar het jaar dat voorligt, heeft u vast gemengde gevoelens. Sommigen zien het misschien wat somber in. Anderen zijn wat laconieker. Als ik als burgemeester vooruit kijk, ben ik vooral hoopvol.

Hoopvol zie ik uit naar een jaar waarin het coronavirus naar de achtergrond verdwijnt. Een jaar waarin we de angst om besmet te raken achter ons kunnen laten. Zodat de horeca weer open kan en we weer als vanouds naar de (sport)club kunnen. Een jaar waarin onze jongeren weer onbezorgd kunnen opgroeien en lessen op school kunnen volgen.

Hoopvol zie ik uit naar een jaar waarin we weer kunnen ontmoeten en begroeten. In het dorp of in de buurt. Een ferme handdruk. Een klap op de schouder. Een arm om elkaar heen.

Hoopvol ben ik vooral over Waddinxveen zelf. Want in de achterliggende periode heb ik meer dan ooit gezien wat de kracht is van Waddinxveen. Ik heb dat al vaker gezegd en herhaal het graag. Die kracht zit in de gemeenschap. We kijken naar elkaar om en hebben een luisterend oor. Als het nodig is, zijn we er voor elkaar.

Het kan zijn dat 2021 heel anders loopt dan wij graag zouden willen. Dat laat het jaar dat nu bijna voorbij is, ons wel zien. En dat kan ons in het nieuwe jaar weer overkomen. Dan willen we veel, maar het gaat anders. Want de maakbare samenleving bestaat niet. Wat wel bestaat is een samenleving waar we het verschil maken. Door elkaar even te bellen. Door die vriendelijke groet op straat, door het zwaaien naar de buurvrouw, door het doen van een boodschapje.

Het verschil maken door open ogen en oren, maar vooral een open hart. Dat we dat kunnen, hebben we al laten zien. Laten we dat vasthouden. Dan kunnen we in 2021 heel veel aan.

Een maakbare samenleving, ik geloof er niet in. Het verschil maken. Dat kunnen we wel! En daarom ben ik hoopvol.

Kerstgroet

Het coronavirus is volop onder ons. We hebben opnieuw te maken met veel beperkende maatregelen. We zitten er middenin. Het einde van 2020 is donker. Waar is het licht?

Het is eind december. De dagen zijn kort. De natuur laat zich van z’n donkerste kant zien. Waar is het licht?

In deze tijd van het jaar denken we terug aan het eeuwenoude kerstverhaal. Het vertelt ons over Jezus die geboren werd. Het verhaal van licht in de duisternis.

Wat het coronavirus ons ook ontneemt, er is gelukkig geen enkele beperking voor het verspreiden van licht. Of voor het ontvangen van liefde. Licht en liefde laten zich niet tegenhouden.

Licht verspreiden. Laten we dat doen! Liefde ontvangen. Dat kunnen we in deze tijd allemaal wel een beetje extra gebruiken.

Van harte goede Kerstdagen toegewenst!

Brigitte Leferink: Opnieuw met veel plezier wethouder

Het einde van het jaar nadert. Een veelbewogen jaar dat heel anders eindigt dan het begon. De wethouders en de burgemeester van Waddinxveen blikken de komende weken terug op 2020 en kijken vooruit naar 2021. U vindt hun teksten ook op deze pagina.

2020

Opnieuw met veel plezier wethouder

Na tweeënhalf jaar afwezigheid mocht ik terugkeren als wethouder. De reden was niet fijn. Maar ik ben vol overtuiging en met heel veel plezier opnieuw aan de slag gegaan voor de gemeente Waddinxveen. Het was vreemd en vertrouwd. Vreemd, omdat de manier van werken door corona nu zo anders is. Zo ken ik veel nieuwe mensen alleen via online vergaderingen. Terwijl ik al bijna 2 maanden aan het werk ben. Ook vreemd omdat een aantal dossiers nieuw is. Ik zie het als een mooie uitdaging. Tegelijk is het vertrouwd. De bekende onderwerpen en collega’s met wie ik eerder werkte. Maar ook de mensen uit de samenleving die ik weer tegenkom en met wie ik rond de online tafel zit. Het is fijn al die vrijwilligers, bestuursleden van organisaties, ondernemers enzovoort weer te ontmoeten.

In de jaren dat ik er tussenuit was, heb ik niet stilgezeten. Ik werkte onder andere bij de Stichting Positieve Leefstijl. Ook was ik projectleider bij de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Naast de inhoudelijke ervaring heb ik daarmee mijn netwerk vergroot. Dat breng ik als extra bagage mee naar Waddinxveen. Al met al voel ik me als een vis in het water.

2021

Gezonde leefstijl, het zwembad en schoolgebouwen

Er is veel te doen. Het is nooit saai in (bestuurlijk) Waddinxveen. Een van de speerpunten voor het nieuwe jaar is een lokaal preventieakkoord gericht op een gezonde leefstijl. Corona heeft laten zien hoe belangrijk een gezonde leefstijl is. Samen met collega-wethouder Schippers en het managementteam van de gemeente geef ik het goede voorbeeld. Vanaf 1 januari doen we mee met Ik Pas. Ook wel Dry January genoemd. We zetten ons alcoholgebruik een maand op pauze. Ik nodig u van harte uit ook mee te doen. Voor ons is het de eerste stap op weg naar een preventieakkoord met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. U hoort hier in 2021 meer over. Daarnaast zijn er nog veel andere onderwerpen die de aandacht vragen. We gaan op weg naar aardgasvrij wonen. Ook denken we na over de toekomst van het zwembad. En we zorgen ervoor dat elk kind en elke tiener naar school kan in een goed schoolgebouw. Het is een korte tijd tot de volgende verkiezingen. Die gaan we samen volop benutten om zoveel mogelijk voor elkaar te krijgen. Met elkaar voor Waddinxveen.

Eindejaarswens

2020 is een jaar dat veel mensen snel willen vergeten. Corona heeft ons beperkingen opgelegd, maar het was niet allemaal negatief. Er waren mooie blijken van saamhorigheid; initiatieven om anderen een hart onder de riem te steken. We werden creatief in het vinden van oplossingen en alternatieven. Laten we die goede ideeën en effecten meenemen naar het nieuwe jaar.

Ik wens u warmte en licht(puntjes) in deze laatste koude en donkere dagen van het jaar. En ik hoop van harte u in het nieuwe jaar weer te kunnen ontmoeten.

Kirsten Schippers: Ik kijk graag vooruit en denk in mogelijkheden

2020

Afgelopen weekend kwam ik een bijzondere tekst tegen. Het stond op een tasje dat ik in 2013 kreeg in Berlijn na een gesprek over vrijheid. Op de tas staat: ‘Du darfst hier nicht mehr leben’. Het zorgde ervoor dat ik hier weer over nadacht. Ondanks dat we dit jaar 75 jaar vrij zijn, lopen we door corona allemaal tegen beperkingen aan in onze vrijheid. Voor mij persoonlijk geldt dat ik dit jaar lange tijd niet naar mijn schoonfamilie in België kon. Omdat de grenzen dicht waren, was een familiebezoekje niet meer mogelijk. Hoewel we allemaal snappen waarom dit nodig was, vond ik het soms best wel moeilijk. Mijn ouders wonen wel dichtbij. Voor hen ben ik de boodschappen gaan doen, zodat zij als kwetsbaren zo min mogelijk naar buiten hoefden. Het gaf mij inzicht in de wereld van mantelzorgers en het zorgde voor een hernieuwd respect voor deze groep. Zorgen voor een ander is mooi en zwaar tegelijk. Ik heb dit maar kort gedaan. Inmiddels doen mijn ouders weer zelf de boodschappen. Maar als je dit jaren moet doen? Dan is dat behoorlijk pittig. De coronamaatregelen raakten mij ook als wethouder Samenlevingsparticipatie. Ik heb altijd geprobeerd met zoveel mogelijk inwoners in contact te zijn. Corona perkt die vrijheid behoorlijk in. Maar het maakt ook weer nieuwe dingen mogelijk. Bijeenkomsten verplaatsen zich naar de digitale wereld. We Zoomen, Teamen en Skypen alsof we niet anders gedaan hebben. En ook daar vinden gelukkig goede gesprekken plaats.

2021

Ik kijk graag vooruit en denk in mogelijkheden. Daarom ben ik heel blij dat ik nogmaals aan de slag kan als wethouder voor Waddinxveen. Met dit nieuwe college werken we verder aan een bloeiende samenleving. Komend jaar maak ik me sterk voor een groen Waddinxveen, door 500 bomen extra te planten. Want een groen dorp zorgt ook voor een leefbaar dorp. Leefbaar is het ook als de verkeersveiligheid op orde is. Dat is de reden waarom ik een oplossing wil onderzoeken voor 3 verkeersknelpunten binnen onze gemeente. Ook ga ik aan de slag met ‘beschut wonen’. Beschut wonen betekent een vorm van wonen voor mensen die begeleiding of assistentie nodig hebben, maar geen 24-uurs toezicht. Voor die mensen in Waddinxveen die dat nodig hebben, wil ik 10 nieuwe plaatsen mogelijk maken in Waddinxveen. In de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij mooie cijfers, maar ook minder mooie cijfers. Vooral de relatie met u als inwoner vraagt de aandacht. Komend jaar wil ik mij er dan ook, samen met u, voor in gaan zetten om ervoor te zorgen dat de cijfers op dit punt zullen gaan stijgen.

Eindejaarswens

Net als iedereen verlang ik weer naar het persoonlijke contact. Met familie en vrienden, maar ook met inwoners, ondernemers en vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties. Elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken, zonder scherm ertussen of 1,5 meter afstand. Het kan nog niet. Laten we vooral volhouden door ons aan de maatregelen te houden. En eraan werken dat we met elkaar het aantal besmettingen naar beneden krijgen. Ik wens u toe dat u in 2021 weer kunt zijn waar u wilt zijn en met wie u maar wilt. Zonder beperkingen. Ik hoop dat ook ik straks weer de vrijheid heb om bij mijn familie te zijn. Tot het zo ver is heb ik geduld.

Martijn Kortleven: Van fractievoorzitter naar wethouder: een jaar om nooit te vergeten

Dit jaar is een jaar om nooit meer te vergeten. Voor het eerst moest ik, als directeur van een basisschool, meemaken dat mijn leerlingen digitaal thuisonderwijs kregen door een pandemie. Toen zij na de lockdown weer naar school mochten, moest ik anderhalve meter afstand houden van mijn collega’s. Ouders mochten hun kind niet meer in de school brengen en de schoolreis kon niet doorgaan. Het corona-virus heeft mijn wereld veranderd. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor mij. De hele samenleving stond ineens stil en moest een nieuwe vorm vinden om de anderhalve meter samenleving in te richten. Op het Gouweplein was er ineens een looprichting, liggen er stickers met anderhalve meter afstand en ook de ondernemers moesten hun winkels anders inrichten met allerlei hygiëneregels. Veel ondernemers waren ineens onzeker over hun inkomsten en de toekomst van hun bedrijf. Ook zag ik mooie initiatieven ontstaan, bijvoorbeeld de afhaal- en thuisbezorgmogelijkheden vanuit de horeca. Dit alles zag ik op dat moment nog door mijn ogen als raadslid en fractievoorzitter van de PCW.

vierluik college Martijn Kortleven uitgelicht

Een andere wereld na de zomervakantie

Na de zomervakantie zag de wereld er in de gemeente Waddinxveen weer anders uit, maar dit keer niet alleen door corona. In de eerste week van september viel ons vorige college. Hierdoor werd ik wethouder in het nieuwe college.

Ik ben de komende anderhalf jaar verantwoordelijk voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Financiën, Grondzaken, Greenport, Monumenten en archeologie en het Subsidiebeleid. Ondanks de bijzondere omstandigheden waaronder ik wethouder werd, kijk ik er naar uit om samen met mijn collega’s de komende anderhalf jaar voor onze mooie gemeente te werken. Ik zet mij in voor de laagste woonlasten van onze regio. Verder draag ik er graag aan bij om van de Noordkade een aantrekkelijk woongebied te maken. Daarnaast zal ik mij richten op de uitvoering van de Economische Agenda, waarbij werkgelegenheid voor Waddinxveners en een goed ondernemersklimaat voor mij belangrijk zijn.

In Waddinxveen hebben wij hart voor elkaar

Ik vind het erg belangrijk om te weten wat er in ons dorp speelt en dat wij omzien naar elkaar. Dus schroom niet om contact met mij op te nemen als er iets is. In samenwerking met mijn netwerk in Waddinxveen blijf ik u de komende corona-periode zo goed mogelijk informeren en ondersteunen. Om onze ondernemers zo goed mogelijk door deze periode heen te helpen, vraag ik u zoveel mogelijk lokaal te blijven inkopen, ook online. 

Zorg goed voor uzelf en voor anderen. Door samen te werken in Waddinxveen komen wij beter door deze moeilijke periode heen. In Waddinxveen hebben wij hart voor elkaar.