Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Aannemersbedrijf Van Berkel Waddinxveen B.V., kavel Coenecoop 3: oprichten aannemersbedrijf in woningbouw (vnl. restauratie en onderhoud);
  • particulier, Kromme Esse 4 E: opslaan diverse handelsgoederen, rijwielen en repareren defecte rijwielen;
  • Pizza Dell' Amico, Brederolaan 4: oprichten pizzeria.

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.