Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Julo systeemwanden en kantoorinrichtingen B.V., Coenecoop 3 A4: het melden van een tijdelijke opslag van systeemwanden en plafondmateriaal voor werkzaamheden op locatie
  • gemeente Waddinxveen, Coenecoop 53: oprichten afvalbrengstation (nieuwbouw)

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.