Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Van Uden Logistic Site Solutions B.V., hoek Exportweg/Nijverheidsweg (ong): het oprichten van een bedrijf in op- en overslag van handelsgoederen
  • Isero IJzerwarengroep B.V., Dirk Verheulweg 3: het melden van een ijzerwarengroothandel
  • Van Noort Bedrijven B.V., Coenecoop 449: het afstoten van het aansluitend opslag terrein aan de Coenecoop 53

Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.