Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Pentagrow B.V., Maarten Schoutenstraat 12 A: het oprichten van een groothandel in meststoffen voor de tuinbouw
  • Roveg Fruit B.V., Nijverheidsweg 20: het in gebruik nemen van een noodstroomaggregaat, verpakking met 200 liter diesel voor het noodstroomaggregaat en het in gebruik nemen van een natte koeltoren
  • Pentagrow B.V., Coenecoop 142 A: het oprichten van een groothandel in meststoffen voor de tuinbouw

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.