Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Mastum B.V., Coenecoop 23:  het oprichten van een dakbedekkingsbedrijf met kantoor en loods voor opslag
  • Haghefilm Digitaal B.V., Coenecoop 375: het plaatsen van een ondergrondse calamiteitentank die is aangesloten op de chemisch bestendige lekbak van de ontwikkelafdeling

Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.