Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten. 

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Albert Heijn B.V., Koningin Wilhelminaplein 42: het intern verbouwen van een supermarkt waarbij de gehele koelinstallatie zal worden vervangen 
  • Compact Rent B.V., Coenecoop 43: het starten van een verhuurbedrijf van grondverzetmachines met afspuitplaats voor het schoonmaken van de machines

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.