Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende meldingen zijn ingediend:

  • Tas Boomkwekerij, Otweg 5: oprichten boomkwekerij met teelt in de vollegrond
  • VSB Autoschade B.V., Coenecoop 2 B: oprichten autoschadeherstelbedrijf voor  personenwagens en (kleine) bedrijfswagens

Tegen deze meldingen kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.