Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in de Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB). Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.

De volgende melding is ingediend:

  • Van den Hondel Prefab B.V., Coenecoop 55: het melden van een productiebedrijf van prefab houten bouwonderdelen

Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend of beroep worden ingesteld. De stukken liggen niet ter inzage.