Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende meldingen ontvangen:

  • Donselaar Bouw B.V., Plasweg 136: het oprichten van een inrichting 
  • Olieman, A.A.M., Henegouwernesse 22: het oprichten van een foliekas 

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.