Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. We hebben de volgende meldingen ontvangen:

  • Dachser Netherlands B.V., Exportweg 50: uitbreiden bedrijf met nieuw gebouwd warehouse voor opslag van handelsgoederen 
  • AVR Onroerend Goed B.V., Wilhelminakade 49-50: oprichten bedrijf in verkoop van boten en onderhoud van motoren en stalling van boten

Tegen deze meldingen kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.