Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar is een melding voldoende.

De volgende melding is ontvangen:

  • Daanen Altforst B.V. voor het in werking hebben van een mobiele puinbreker op de Exportweg 50. De werkzaamheden zijn van 2 december 2019 t/m 2 maart 2020 van 07.00 uur tot 19.00 uur gedurende 2 werkdagen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2019680613.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.