Voor grote groepen gelijksoortige bedrijven gelden algemene regels die zijn vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Een milieuvergunning is dan niet nodig. Het bedrijf kan volstaan met een melding van de activiteiten.                      

  • Spullengraveren.nl, Coenecoop 580: het oprichten van een graveerbedrijf op hout,                     glas, rvs en metaal
  • Brandweer Hollands Midden, post Waddinxveen, Noordkade 48:  het melden van een                  regionaal oefencentrum voor het houden van brandbestrijdingstechnieken.     

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.