Voor het beheer van bepaalde categorieën bedrijfsafvalstoffen gelden algemene regels. Een bedrijf heeft voor het breken van bouw- en sloopafval met een mobiele breekinstallatie geen omgevingsvergunning nodig maar kan volstaan met het doen van een kennisgeving. Op 24 juni 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH) namens de gemeente Waddinxveen een melding ontvangen ter plaatse van de Prins Bernhardlaan 2 in Waddinxveen. 

  • Dit betreft: 1e melding mobiel breken - 15656

De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de periode van 14 juli 2022 tot 13 oktober 2022 tussen 07.00 uur en 19.00 uur gedurende zes werkdagen. De melding is geregistreerd onder kenmerk 2022158615.

Tegen een kennisgeving op grond van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen. De stukken liggen niet ter inzage. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Midden-Holland via info@odmh.nl of telefoonnummer 088-54 50 000.