Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • H. Flippo Loonbedrijf, Onderweg 34: melding voor kleinschalige houtbewerking in bestaande loods en quarantainestal

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.