Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende meldingen ontvangen:

  • Voshol Warmte- Electrotechniek B.V., Logistiekweg 1 in Waddinxveen: het veranderen van het bedrijf op- en overslag Assemblage en verpakking

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.