Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Tevicon Holding B.V., Dorpstraat 17 en 17A: het herbouwen van een bestaand pand.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.