Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Mainfreight Forwarding Netherlands B.V., Transportweg 15 in Waddinxveen: het oprichten van een overslag bedrijf van diverse verpakte goederen, waaronder verpakte gevaarlijke stoffen welke voldoen aan de verpakkingseisen van de ADR.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.