Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Isero IJzerwarengroep, Dirk Verheulweg 3 : het plaatsen van 2 stuks Kardex Shuttle 500 opslagsystemen voor langgoed, het plaatsen van extra palletstellingen en verwijderen en verplaatsen van draagarmstellingen

Tegen een melding op grond van artikel 8.40 van de Wet milieubeheer kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.