Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Ir. J.L. Roggeveen Holding B.V., Rozet 4: het veranderen van het bedrijf individueel systeem met twee verticale boringen

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.