Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Van Wijk Railinfra B.V., St. Victorstraat 61: oprichten van elektrotechnisch bouwinstallatie bedrijf.

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.