Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Heemskerk Fijnmechanica B.V., Coenecoop 640: het veranderen van activiteiten door het plaatsen van 2 units op het dak

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.