Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Bema Vastgoed B.V., Piet Stuurmanweg 2 in Waddinxveen: het veranderen van de inrichting door het uitbreiden uitbouw t.b.v. palletopslag 
  • Hoogendoorn Beheer B.V., Plasweg 16 in Waddinxveen: het veranderen van de inrichting door het plaatsen van een afdak met achterwand 
  • Bloemendaal Young Plants, Kadestraal perceel G3102 en G2946: het starten van een boomkwekerij

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.