Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

De volgende melding is ingediend:

  • ABQ International B.V., Plasweg 16a: veranderen inrichting voor plaatsen overkapping longeerbak/stapmolen

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.