Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Kenro Dakbedekkingen V.O.F., Coenecoop 370: wijzigen opslag gasflessen en Propaan in PGS15 container

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.