Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Stal Everse B.V., Noordeinde 150B in Waddinxveen: veranderen bedrijf door verplaatsen bestaande paardenbak

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.