Melding activiteitenbesluit

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • M. Vink Installaties, St. Victorstraat 52 A: het oprichten van een opslaglocatie voor ongevaarlijk materiaal

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.