Melding activiteitenbesluit 

Bedrijven die vallen onder het Activiteitenbesluit hebben geen milieuvergunning nodig. Een melding van de activiteiten is dan voldoende. De gemeente heeft de volgende melding ontvangen:

  • Gemeente Waddinxveen, Coenecoop 53: het veranderen van de openingstijden, transportroutes containers, opslaghoeveelheden en de handmatige scheiding in deelstromen.  

Tegen deze melding kunt u geen bezwaar indienen of beroep instellen.